Konsolidering och avveckling av gamla system – är det något vi behöver uppmärksamma?

Konsolidering och avveckling av gamla system – är det något vi behöver uppmärksamma? Det är en fråga som vi måste börja ställa oss allt oftare i framtiden om vi ska kunna hålla farten uppe och stödja organisationen. För att kunna gå vidare behöver vi bättre förståelse för ROI och strategier för avveckling av system. Därför kommer jag här att lägga fram några riktlinjer med utgångspunkt från mina erfarenheter.

Värdet av data måste ifrågasättas

Stora organisationer upprätthåller ofta ett stort antal befintliga system såsom desktopbaserade system, äldre bäst-i-klassen-lösningar, system från fusioner och förvärv, samt avdelningslösningar som aldrig integrerats i affärssystemsapplikationer.

Organisationen väljer ofta att inte ”döda” äldre system då många människor är ovilliga att överge data och tanken på att göra det gör dem osäkra. Detta håller dock på att förändras då vi är inne i ett paradigmskifte. Fler och fler organisationer undersöker avveckling av äldre system och börjar utvärdera värdet i att behålla data i stället för att avveckla.

ROI och företagens ansvar/risk

Som alla andra IT-projekt är att identifiera vilka kostnadsbesparingar som kan göras om ett system avvecklas, samt att jämföra resultatet med projektkostnader ett viktigt steg i att avgöra vad ROI skulle bli för en systemavveckling.

Företagets ansvar och policyer för destruktion av gamla system driver också på avveckling, då sammanslagningar och förvärv ofta leder till högre underhållskostnader för hårdvara och programvara. En del av de kostnader man bör beakta vid avveckling omfattar:

  • Datalagringskostnader
  • Programvarulicenser och uppdateringar
  • Underhållskostnader för hårdvara och programvara
  • Infrastrukturkostnader inklusive el
  • IT-personal och administration

Avvecklingsstrategier och implementeringsalternativ

Här är en lista över strategier som kan användas vid avveckling av äldre system. De bör noga övervägas då de har både för- och nackdelar.

  • Migrera data från äldre system till aktuellt system
  • Migrera data till en lågkostnadsdatabas
  • Migrera data till ECM-arkiv med hjälp av ECM-verktyg
  • Migrera data till datalagerlösning
  • Arkivera data och behålla äldre system om ROI är för lågt för att avveckla systemet

Ta mod till dig och börja avveckla ditt gamla system.

Att vara modig vid avveckling kan löna sig stort. Kostnadsbesparingarna kan vara betydande och systemavveckling kan ge pengar till IT-budgeten för nya projekt.

Tack! Vi kontaktar dig så fort som möjligt!
Thank you! We will get back to you as soon as possible!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ladda hem whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Download whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Mer läsning

More inspiration

kontakt
Contact