Information management

Alla organisationer är starkt beroende av information för att fatta rätt beslut på strategisk, taktisk och operativ nivå. Guidning och svar gällande kundbeteende, möjligheter och risker, investeringar och TCO, projekt, etc. är affärskritisk information som måste vara tillgänglig, när och där du behöver den. Informationen måste också vara korrekt, relevant och logiskt strukturerad.

Single Point of Truth

Det finns en rad verktyg som erbjuder stöd för Information Management, alla med attraktiva och interaktiva informationsgränssnitt, och som därmed också innebär en utmaning i utvärdering och val.

Men den riktiga utmaningen ligger inte i verktyget, utan i omvandlingen av data till information och kunskap, och i slutänden till den visdom som krävs hos intressenter och beslutsfattare. Visdom att fatta rätt beslut, vid rätt tillfälle, baserat på strukturerad fakta som belyser insikter som inte tidigare varit kända. En sann bild som inte kan missförstås, en “Single Point of Truth”.

Avgörande aspekter oavsett verktyg

För att få ett tillförlitligt verktyg som förser oss med en Singel Point of Truth och den visdom vi behöver måste vi ta hänsyn till två avgörande aspekter utvecklade över lång tid, baserat på erfarenheter från en rad organisationer i både privat och offentlig verksamhet:

  • Vi måste ha väl definierade affärsregler som skapar ordning i datakaoset. Regler som strukturerar data från multipla källor till information på ett behovsanpassat och tydligt sätt, vilket möjliggör sammankopplad uppbyggnad och nedbrytning av data. Denna kraftfulla datamotor möjliggör relevanta och lättolkade informationsgränssnitt som är grunden för insikt och kunskap om organisationens hälsa men också utgör en bas till den andra avgörande faktorn av Singel Point of Truth: beslutsstödet
  • Beslutsstödet är det verkliga värdet av informationshantering, ett värde som uppstår när informationsmodellen stödjer beslutsfattande på ett automatiskt och pålitligt sätt. Som intressent och beslutfattare vill jag få automatiska varningar och notiser baserat på organisationens affärsregler och de affärskritiska prioriteringar som etablerats. Systemet måsta informera om vilka beslut som bör övervägas och larma om vilka åtgärder som bör vidtas. Triggers skall vara kopplade till risker och eventuella nackdelar men också, under vissa villkor, ge mig rekommendationer som möjliggör identifikation av effektiva och riskminimerade aktiviteter för att utveckla en framgångsrik organisation.

En trovärdig källa till sanning

Genom sammankopplade affärsregler och beslutsstöd förvandlas Information Management från att ha presenterat en oändlig mängd data i fina grafer till att bli en trovärdig källa till sanning att lita på i den dagliga verksamheten och de beslut som den kräver.

Tack! Vi kontaktar dig så fort som möjligt!
Thank you! I will get back to you as soon as possible!
Best regards//
Mats Hultman
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ladda hem whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Download whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Mer läsning

More inspiration

kontakt
Contact
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.