Bimodal IT – två olika IT-lägen är nödvändiga i en digital omvandling

No items found.

IT-avdelningens roll i förändringsarbetet

Innovation inom IT och teknik går i en allt snabbare takt. IT-avdelningens roll är därför inte densamma idag som för 10 år sedan. Idag ligger IT närmare kärnverksamheten än någonsin. IT är ett sätt för organisationer att driva på innovation, förändring och en lönsammare verksamhet.

Den bimodala modellen

Men det finns ett avstånd mellan vad som finns idag och vad som krävs för att driva verksamheten. Den bimodala modellen är ett sätt för CIO:er att infria de nya förväntningarna och leverera IT på ett sätt som driver på innovation och konkurrenskraft. Här förklarar vi den bimodala modellen, vad den innebär och hur du kan genomföra den som en småskalig modell som gör dig redo för framtiden.

Den stora IT-utmaningen

En av de stora utmaningarna för de flesta IT-organisationer är att tillhandahålla stabila, förutsägbara IT-tjänster på ett standardiserat och effektivt sätt. Och att samtidigt vara flexibla, alerta och snabbt införa ny teknik för att hålla jämna steg med de nya kraven i den digitala omvandlingen. Enligt Gartner behöver IT-organisationen i själva verket ha två lägen för att hantera detta. Ett traditionellt läge, Läge 1, där den fortsätter att leverera tillförlitliga, standardiserade IT-tjänster med fokus på operationell effektivitet och minskade kostnader. Och ett andra läge, Läge 2, för ett flexiblare och snabbare sätt att utveckla nya digitala lösningar för att stödja verksamheten i den digitala omvandlingen. Båda lägena är lika viktiga men behöver separata fokus och bör hanteras med åtskillnad.

De två lägena

Läge 1 är som en ”maratonlöpare” och är baserat på långsiktiga cykler där arbetet är plandrivet, processorienterat och stöds av leverantörer med långsiktiga erbjudanden. Kulturen är IT-centrerad och åtskild från kunden.

Läge 2 är mer som en ”sprinter”, har en snabb och smidig inställning, stöds av små, nya leverantörer med korta cykler på ofta bara några dagar eller veckor. Kulturen bör vara affärscentrerad med en organisation som arbetar nära kunden.

Bimodal IT stöder verksamheten i den digitala omvandlingen utan att trassla till den traditionella IT-tjänsten. De två lägena är väsentligt olika men lika viktiga.

Traditionell IT har ett huvudfokus: att ”hålla hjulen snurrande”. Fokus ligger på säkra system och processer med inriktning på riskreducering, säkerhet och efterlevnad. Man måste till exempel se till att servrar som hanterar e-post uppdateras och alltid fungerar som de ska. IT är en plattform som är mycket IT-centrerad och kräver tillförlitlighet.

Den globala trenden

Den globala trenden är att IT mer och mer blir ett sätt att bidra till innovation, förändring och en lönsammare verksamhet. Eran av så kallad ”digitalisering” kännetecknas av rätten att driva verksamheten med IT och digitala resurser.

Att driva verksamheten med IT innebär att verksamheten är inblandad i mjukvaruutveckling av mobil-, webb- och e-handelsapplikationer med målet att snabbt komma in på nya marknader, öka försäljningen i nya kundsegment eller öka sin marknadsandel. Det handlar om att snabbt kunna ta nya tjänster/produkter ut på marknaden, alltid ligga i framkant och att öka konkurrenskraften genom innovation.

Gartner kallar initiativ som gör allt detta möjligt för agil IT. Med andra ord: en IT-plattform som är tillräckligt flexibel för att bidra till verksamhetsutveckling.

Problemet är att man inte kan köra en agil IT-plattform samtidigt som man stöder sig på traditionell IT. Kraven på infrastrukturen ser för olika ut. Detta skapar en växande klyfta mellan vad som finns idag och vad som krävs i framtiden.

De flesta organisationer har idag en traditionell IT-infrastruktur för att hålla hjulen snurrande. Hur kan du som IT-chef se till att IT-avdelningen är agil och kan stödja nya affärer? En lösning är den bimodala modellen som hanterar både traditionella och smidiga IT-behov i två olika ”lägen”.

En fundamental omvandling

Det krävs en genomgripande förändring för att göra den nuvarande, traditionella plattformen agil. En omvandling som inte alltid är optimal eller ens produktiv. Alla förändringar är inte ”bra förändringar”. De grundläggande anledningarna till att den traditionella plattformen en gång skapades finns fortfarande kvar, och genom att göra den agil riskerar du att förlora stabilitet och effektivitet. Istället bör du använda den bimodala modellen.

Med den bimodala modellen kan du skapa ytterligare en IT-avdelning som är agil, ”Läge 2”, och skilja den från den traditionella, ”Läge 1”. Läge 2 är ansvarigt för att driva verksamheten och kännetecknas av flexibilitet och snabbhet. Läge 2 är inte IT-centrerat – det är ett läge där organisationen är inriktad på ett nära samarbete med verksamheten för att svara på marknadens behov och snabbt få ut nya produkter eller tjänster.

Läge 1 är vad du har tillgängligt idag, en plattform som är byggd för:

  • ”Att hålla hjulen snurrande” – att säkerställa att befintliga system underhålls
  • Säkerhet
  • Pålitlighet
  • En IT-centrerad organisation

Syftet med Läge 2 är att driva affärsutveckling med fokus på:

  • Snabb utveckling av programvara i nära samarbete med verksamheten
  • Snabbhet och flexibilitet
  • Förändring
  • Organisationsfokus

I Läge 1 har vi de klassiska IT-teamen med hög teknisk kompetens som fokuserar på att minimera risker och säkra stabilitet. Snabbhet har inte alltid högsta prioritet. De tar hand om en stabil, långsiktigt utvecklad och central arkitektur.

Teamen i Läge 2 består å andra sidan av en blandning av teknisk och affärsmässig kompetens som testar idéer som gynnar verksamheten.

En annan stor skillnad mellan Läge 1 och 2 är att det finns osäkerheter i Läge 2 – ”Vi har en idé för en app som kommer att öka försäljningen, men vi vet inte exakt hur den kommer att se ut eller om det kommer att lyckas”. Det behövs en hel del tester och utveckling för att förverkliga idén. Det krävs att man kan göra om gång på gång – och göra det snabbt.

Se till att det blir verklighet

Bimodal IT är en intressant väg för företag som vill få en snabb digital omvandling och fortfarande ha en solid och stadig leverans av IT-tjänster.

Tack! Vi kontaktar dig så fort som möjligt!
Thank you! We will get back to you as soon as possible!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ladda hem whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Download whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Mer läsning

More inspiration

kontakt
Contact