Bimodal IT - inne eller ute?

No items found.
Gartner förutspådde att bimodal IT blir en av de viktigaste IT-trenderna under 2017. Enligt deras prognos kommer 75 procent av alla IT-organisationer ha infört någon form av bimodal funktion före årets slut. Men vad betyder det egentligen? Begreppet bimodal IT låter nytt, men är det verkligen det? Eller är det befintlig metodik i ny paketering?

En annan fråga är hur realistisk prognosen är. Så sent som 2015 visade undersökningar att endast 24 procent av CIO:erna hade hört talas om begreppet bimodal medan 23 procent var osäkra på om de skulle implementera metodiken i sin organisation.

Bimodalt arbetssätt

Enligt Gartner bör IT-utmaningar mötas med två vitt skilda arbetssätt som dock bygger på samma mål: att förse företaget med relevant IT-stöd i form av värdeutvecklande tjänster. Men utmaningarna som IT-organisationen ställs inför är helt olika. Därför krävs också två olika metoder (modes), därav namnet ”bimodal”.

De två olika metoderna

Metod 1

Metod 1 används för de grundläggande IT-tjänster som är stabila eller förändras långsamt, alltså tjänster som IT-organisationerna traditionellt levererar och där förbättringar och förändringar vanligtvis utförs enligt vattenfallsmetoden. Det är en plandriven och godkännande-baserad metod som främst används för traditionella leveranser och för långsiktiga åtaganden. Metoden är IT-orienterad.

Metod 2

Metod 2 är i stället en affärsorienterad och agil metod som främst används av små eller nya säljorganisationer som arbetar med små och korta nya projekt. Utvecklingsarbetet med förbättringar och innovationer är mer agilt.

Hur påverkar det IT-organisationen?

De två arbetssätten medför stora förändringar för traditionella IT-organisationer. Hur påverkas kulturen, arbetsmoralen och medarbetarnas motivation? Arbetssätten kräver dessutom olika sorters ledning, vilket påverkar beslutsfattande och prioriteringar.

Hur bemöter IT-branschen det nya Gartner-konceptet? Kommer vi att uppfylla prognosen? Vad är status i dag för bimodal IT i den svenska IT-branschen? byBrick har genomfört en undersökning om bimodal IT bland svenska CIO:er. Resultatet presenteras i ett webbseminarium där ett sammanfattande whitepaper diskuteras.

Så bedöm själv: är bimodal inne eller ute?

Tack! Vi kontaktar dig så fort som möjligt!
Thank you! I will get back to you as soon as possible!
Best regards//
Mats Hultman
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ladda hem whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Download whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Mer läsning

More inspiration

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.