Göteborg
|
Senior Managementkonsult
Per Berlin
Per har en gedigen bakgrund inom design och ledning av IT i en mängd olika tillämpningar. Med över 30 års erfarenhet av IT-branschen i allmänhet, och IT- och tjänsteledning i synnerhet har Per en unik förmåga att analysera och identifiera nyckelfrågor för att skapa de strukturer och aktiviteter som krävs.

Berätta lite om dig själv Per

Jag har alltid haft svårt att motstå en intressant utmaning, om det sedan handlar om snickeri, tjänstedesign eller ölbryggning spelar inte så stor roll. Vid sidan av mitt stora intresse för segling, resor och skidåkning, så brukar jag spendera en stor del av vinterhalvåret i, eller i närheten av, ishallar som hockeyfotograf.

Vilka områden tycker du är mest intressant att arbeta med hos era kunder?

Det mest intressanta är att jobba med design och arkitektur inom Service Management. Att med utgångspunkt från affärsvärdet kunna skapa de strukturer, modeller och processer som behövs för en fungerande tjänsteleverans är bland det roligaste och tidvis mest utmanande man kan göra.

Vad upplever du är kundernas största utmaning inom detta område?

Att hantera komplexiteten i IT miljön kan i många fall vara en utmaning men genom att arbeta med att definiera och tydliggöra hur olika delar av en tjänst, leverans, eller organisation, samverkar kan man ofta identifiera de gränssnitt och perspektiv som krävs. På så sätt skapar man en överblick över och insikt i, hur miljön bör utvecklas och vilka utmaningar som kan finnas längs vägen.

Vilken specialkompetens har du?

Jag har mångårig erfarenhet av IT service management i flera större företag, inom tillverkande industri och Telecom. Det har gett mig en god förståelse för behovet av att balansera idealism och pragmatism i stora förändringsarbeten.

Vad tror du blir den viktigaste utmaningen för era kunder på 3 års sikt kopplat till digitalisering och IT?

Att bygga för förändring. Oavsett vilket område man tittar på inom IT så ökar förändringstakten. Ökad digitalisering och visualisering, nya hotbilder, ökade datavolymer, AI stöd och process automation, är bara några exempel på frågor som med stor sannolikhet som kommer bli högaktuella inom den kommande 3-årsperioden.  

Dina tre bästa tips till en person som ansvarar för IT

  1. Bygg för förändring – takten med vilken nya idéer och lösningar introduceras kommer aldrig bli lägre än den är nu.
  2. Kontrollera komplexiteten i IT miljön – hög komplexitet är i många fall synonymt med hög kostnad och låg förändringstakt
  3. Tänk framåt, arbeta pragmatiskt – även om framtiden kan verka lockade så är det idag du skapar förutsättningarna för den.
Per Berlin
Senior Managementkonsult
Göteborg
per.berlin@bybrick.se
+46 73 142 24 43