Close
Operations Telefoni & hårdvara Hårdvara som tjänst

Hårdvara som tjänst

Med hårdvara som tjänst blir det enkelt att alltid ligga i teknisk framkant. Ni slipper kontinuerligt fatta nya inköpsbeslut och kan istället hyra utrustningen och fokusera på er kärnverksamhet.

 

 

Kostnadseffektivt

BILLIGARE ÄN ATT KÖPA

När ni hyr hårdvaran blir den totala kostnaden lägre eftersom hårdvarans restvärde räknas av i hyran. byBrick har även förhandlat ned inköpspriserna med tillverkaren för att säkerställa högsta kostnadseffektivitet för er.

 

CERTIFIERAD DATADESTRUKTION

GDPR behöver inte vara en huvudvärk längre. Med Hårdvara som tjänst vet ni att all data på er hyrda utrustning destrueras i enlighet med ISO 27001 efter hyresperioden tagit slut.

STÖD FÖR HÖG SÄKERHET

Alla modeller i byBricks Hårdvara som tjänst stödjer de säkerhetsåtgärder ert företag kräver. Datorerna är försedda med TPM-chip och Windows 10 Pro vilket innebär att de har stöd för kryptering och de senaste säkerhetsfunktionerna.

 

 

HÅLLBAR LIVSCYKELHANTERING

Det är osäkert var den största delen av allt elektroniskt skrot i världen tar vägen. Troligtvis hamnar det mesta i Afrika och Kina. Genom Hårdvara som tjänst gör ni en god gärning för miljön och kan känna er stolta över att ni tar en ansvarsfull ställning i miljöfrågan. Tjänsten är certifierad i enlighet med ISO 14001.

 

 

 Så funkar Hårdvara som tjänst i praktiken. Läs intervjun med byBrick Operations tjänsteägare - Mikael Andersson

byBrick | Hårdvara som tjänst

 

  HÅRDVARA SOM TJÄNST
Hållbar livscykelhantering (ISO 14001)
Portal med överblick av hyrd hårdvara
Återtag & datadestruktion (ISO 27001)  
Allriskförsäkring utan självrisk  
byBrick certifierad hårdvara  
Stöd för kryptering & avancerad säkerhet  
  Kontakt

Kontakta säljteamet