Nätverk

Nätverket har blivit en alltmer kritisk del av verksamhetens IT-miljö och driftstörningar får stor påverkan. Med byBricks nätverkstjänster med drift, övervakning och support så ansvarar vi för våra kunders nätverksinfrastruktur dygnet runt. Vi har certifierade tekniker med erfarenhet av att arbeta i miljöer av varierande omfattning.

Brandvägg som tjänst

Brandvägg som tjänst