Close
Operations Nätverk & IT-säkerhet Brandvägg som tjänst

Brandvägg som tjänst

Med byBrick Brandvägg som tjänst står din verksamhet inte längre öppen mot omvärlden. Med vår expertis och den senaste teknologin får ni nu ett avancerat skydd mot attacker, intrång och oönskad intern trafik vid sidan av en IT-miljö som är snabb och responsiv.

Brandvägg som tjänst

 

Djup paketinspektion

Med deep packet inspection analyseras varje kb av de filer som passerar brandväggen. Med teknologi som dels upptäcker, dels förhindrar skadlig kod så skapas ett omfattande skydd mot virus, spam och intrångsförsök.

 

Bandbredd & redundans

Prioritera trafik från verksamhetskritiska applikationer för att säkerställa att det alltid finns tillgänglig bandbredd. Skapa redundans med två internetförbindelser och minimera risken för att kontoret står utan uppkoppling.

 

Bjud in era mobila användare

Ge VPN access till kontorsnätverket för mobila användare som kan komma åt utvalda filer och applikationer. All trafik krypteras och monitoreras efter skadlig kod och dolda hot.

 

Granulär vitlistning

Med granulär applikationskontroll så godkänns inte bara vilka applikationer som får användas inom nätverket utan vilka delar av applikationen. Ge era medarbetare möjlighet att använda Facebook men förhindra användning av te x Facebook chat.

byBrick | Brandvägg som tjänst

 

  Guld
Förstudie 
Brandvägg (hårdvara)
Installation & konfiguration
Övervakning & åtgärd
  Kontakt

 

Brandvägg som tjänst

Kontakta oss om Brandvägg som tjänst

Vanliga frågor och svar