Close
Operations Molntjänster Microsoft 365 & GDPR

GDPR & Modern IT med Microsoft 365

Med Microsoft 365 har ni rätt förutsättningar att nå den moderna arbetsplatsen och möter även krav som kommit ur GDPR. Paketerad med Microsoft molntjänst så erbjuder byBrick Operations en tidseffektiv projektmodell som ger er verksamhet en stimulerande arbetsplats och er verksamhetsledning sinnesro.

Modern IT & Efterlevnad får inte vara komplicerat

byBrick Operations projektmodell är framtagen av våra erfarna processkonsulter och verifierad av svenska dataskyddsjurister. En processkonsult leder genom hela projektet vilket säkerställer tidsplan och kvalité i utförande. Våra konsulter har idag erfarenhet av minst fem tidigare projektgenomföranden och fördjupad erfarenhet inom finans, dagligvaror, detaljhandel och tjänstesektorn.

Kontakt

 

 

1. Processinventering

Inventering genom intuitiv frågemall som ger byBricks processkonsult insikt i verksamhetens olika arbetsprocesser och förekommande personuppgiftsbehandlingar.

 

 2. Förändringsförslag

Med insikt i verksamhetens nuläge så formuleras ett förändringsförslag som kan omfatta; förenkling av arbetsmoment, säkerhetsåtgärder eller avveckling av infrastruktur som kan ersättas av Microsofts moln.

 

3. Projektgenomförande

Efter överenskommet förändringsförslag projekteras arbetet inför slutligt utförande. byBricks projektledare och projektresurser väljs ut efter erfarenhet av liknande projekt och arbetar alltid för att minimera störningar i den dagliga verksamheten.

 

4. Utbildning

Dokumentation och på plats utbildning som initierar verksamheten i den moderna arbetsplatsen och arbetsmoment som är förenliga med GDPR efterlevnad. byBricks utbildning kan utföras i grupp eller individuellt.

 

5. Dokumentation

Utifrån verksamhetens förbättrade IT-miljö och arbetsplats så tar byBricks dataskyddsansvarig fram den dokumentation som idag krävs av Datainspektion. Ni får tillgång till inventeringsverktyg för egen analys av fortsatt GDPR efterlevnad.

Pris | Modern IT & Efterlevnad

 

  Projekt - Modern IT & GDPR
Processinventering  
- Utbildning i inventeringsverktyg  
- Rådgivning via telefon, e-post  
- Slutlig avstämning (> 4 processägare)  
Förändringsförslag  
- Processkarta över verksamhet  
 - Kartläggning efterlevnad   
- Kartläggning effektivitetsvinst  
Projektgenomförande  
- Implementation av Microsoft 365  
- Utbildning i modern arbetsplats  
Dokumentation  
- Förteckning över personuppgiftskategorier  
- Register över underbiträden  
Pris 9995:- 
  Kontakt

Välj till | Utökad Säkerhet & Efterlevnad

 

  Hanterad Microsoft 365 Bus. Hanterad Microsoft 365 E3 byBrick Hanterad Klient
Microsoft 365 licens Välj till
Administrativ hantering:      
- Licensierade användare  
- Delade postlådor  
- Grupper  
Incidenthantering M365  
       
Servicedesk IT-support  
Proaktiv IT-support    
Proaktiv klientövervakning    
Dedikerad kundansvarig    
Antivirus som tjänst    
Fastprissupport    
På-platssupport    
Hårdvara som tjänst    

Incidenthantering klient

   

Service Level Agreement (SLA)

BAS BAS PLUS

Pris

320:- per anv/mån   478:- per anv/mån fr. 399:- per anv/mån 
  Kontakt Kontakt Kontakt

Varför köpa Office 365

 byBrick Operations arbetar nära Microsoft och våra medarbetare är certifierade i det som kallas Implementing och Managing Office 365. Vi är sedan många år guldpartner till Microsoft och en av få svenska Cloud Solution Partners (CSP), ett förtroende som ger byBrick Operations möjlighet att hjälpa våra Office 365 kunder genom hela er relation med Office 365 - från uppstart till hantering och IT-support.

Kontakta oss om GDPR & Microsoft 365