Close
Operations Drift & IT-support

byBrick Operations IT Support

byBrick Operations IT support Stockholm hanteras av Servicedesk - 20 medarbetare som dagligen assisterar över 250 företagskunder inom varierade ärenden. Våra supporttekniker representerar bred IT-kompetens med spetskompetens inom Microsofts applikationer och molnlösningar.

byBrick supportavtal

byBrick Operations IT support Stockholm har 10 års erfarenhet av att stödja medelstora företags medarbetare och IT-miljöer. Som komplett IT-partner erbjuder vi paketerade lösningar inom drift, infrastruktur, IT-support, säkerhet och managed hosting. Hos oss kan ni få en enda kontakt för ert övergripande IT-behov.

Kontakt

En komplett IT partner

IT-SUPPORTAVTAL & SERVICEDESK
Uppnå en effektiv arbetsplats, med våra IT-supportlösningar & arbetsplatstjänster så får ni rätt stöd till verksamheten, med minimala nedtider.


OFFICE 365 | MODERN WORKPLACE
Kliv in i den moderna versionen av er arbetsplats, fullt anpassad efter era behov & arbetssätt. Våra konsulter ser till att ni får maximal nytta av lösningar som Office 365.


UTBILDNING | MODERN WORKPLACE

Utbilda era användare och realisera värdet av en modern arbetsplats. Våra modern workplace konsulter tar fram anpassade utbildningar.


IT-SÄKERHET & EFTERLEVNAD
Låt er användare vara produktiva & kreativa, med den moderna arbetsplatsen inbyggda säkerhet så slipper medarbetaren onödiga störningsmoment.

HÅRDVARA & LIVSCYKELHANTERING
Vi erbjuder företagsklassad hårdvara från alla stora leverantörer, till riktigt bra priser. Använd våra tjänster för livscykelhantering för att optimera era inköp & fördela kostnaden per månad.

CLOUD & HOSTING
Realisera alla fördelar med att ta verksamheten till molnet, vi erbjuder innovativa & driftsäkra lösningar i Microsoft Azure, Amazon AWS eller skapar ert eget Private Cloud in något av våra datacenter.

IT-supportavtal för alla behov

byBrick Operations IT support Stockholm är paketerad i flera IT-supportavtal som är anpassade efter varje behov, från de företag som vill kunna kontakta en IT-support vid valda tillfällen till de som vill lägga över hela ansvaret för IT-miljön på en strategisk IT-partner. Med supportavtal till fast pris så tar vi totalt ansvar för kundens IT-miljö och dess utveckling vilket ger oss som IT-partner rätt incitament att minimera avbrott och problem. På detta sätt får kunden en tillgänglig IT-miljö och full kostnadskontroll på ett sätt där de kan börja budgetera för IT.

byBrick IT Support Stockholm

Servicedesk & IT support i Stockholm

Vår IT support för företag i Stockholm hanteras av byBrick Operations servicedesk som är bemannad av utbildade, erfarna och skickliga supporttekniker, tillsammans utgör de kundens första kontaktyta. byBrick Operations arbetar enligt ITILs processer och rutiner, med effektiv eskalering så tilldelas ärenden en tekniker med rätt kompetens för snabb lösning. Servicedesk arbetar enligt SPOC (single-point-of-contact) vilket innebär att en kundens medarbetare alltid vet vart de ska vända sig för IT-support. SPOC innebär också att kundspecifik information alltid dokumenteras vilket leder till att ärendehantering effektiviseras över tid. Som en av få svenska direktpartners till Microsoft (Tier 1 partner) kan våra kunder vara trygga med att våra tekniska medarbetare har omfattande och uppdaterad kompetens inom Microsofts snabbt växande utbud av applikationer och molntjänster som Office 365, Microsoft 365, Azure, Teams och SharePoint. Läs mer om byBrick Operations Office 365 Stockholm.

IT Support Stockholm

Proaktiv & strategisk IT-support

Ledordet för oss på byBrick Operations är proaktivitet - att kontinuerligt planera för en tillgänglig och problemfri IT-miljö som kontrast till akuta brandsläckningar. Många av våra kunder har en dedikerad teknisk kontaktperson som arbetar på ett strategiskt plan för att utveckla och hela tiden optimera kundens IT-miljö eller IT-lösning. Vi använder den senaste RMM-teknologin (Remote Monitoring and Management) som säkerställer att alla enheter i kundens IT-miljö monitoreras och hålls uppdaterade, med automatiska larm så kan byBrick Operations servicedesk lösa många potentiella problem innan medarbetaren drabbas. Sammantaget har vi rätt förutsättningar att tillgodose våra kunder med proaktiv och reaktiv IT-support i Stockholm.

Kontakta oss om IT Support Stockholm

Vanliga frågor