Operations IT-säkerhet Backup som tjänst

Backup som tjänst

Med byBrick backup som tjänst så säkerställer ni verksamhetens affärskritiska servrar och data. Tjänsten bygger på en kraftfull backuplösning utformad för företag som vill lägga över livcykelansvaret på en IT-partner. Vi hjälper er hela vägen från driftsättning, konfiguration och initial backup till kontinuerlig övervakning och återställning när katastrofen är ett faktum.

 

Backup som tjänst

  • Regelbunden backup av verksamhetskritisk data
  • Inget behov av intern kompetens
  • Kontinuerlig övervakning
  • Återställning av data vid kritiska händelser

Avancerad teknologi

 

Backup i molnet

Automatisk eller schemalagd säkerhetskopiering till molnet. Backupintervall per månad, vecka, dagligen eller flera gånger per dag. Brett stöd för bland annat SQL, Linux, Exchange och virtuella miljöer. Möjlighet till fysisk datatransport vid driftsättning i det fall datakällan är omfattande.

 

Resurseffektivt

Efter initial backup så säkerhetskopieras endast skillnader från en dag till nästa vilket säkerställer effektivt nyttjande av bandbredd och lagringsutrymme. Fullgod katastrofåterställning och möjlighet att återställa en backup till ny hårdvara.

 

Avancerad säkerhet

Säkerhetskopierad data krypteras för högsta säkerhet. Data lagras i flera, geografiskt utspridda datacenter för maximal säkerhet.

 

 

Fri installation & konfiguration

 

  Brons Silver Guld
Installation & konfiguration
Service desk  
Övervakning
Återställning  
Disaster recovery    
   Kontakt Kontakt Kontakt

Kontakta oss