Er IT är vårt affärsområde, era affärsmål är vårt fokus.

 

byBrick Operations

Med en passion för modern IT så navigerar vi varje dag företag genom det alltmer komplexa landskapet inom teknologi. Det är här vi skapar värde för våra kunder, genom att införa och förvalta precis rätt typ av IT lösningar.

 
byBrick Operations är en komplett IT-partner. Våra affärsområden sträcker sig från drift, support och infrastruktur till säkerhet och managed hosting.
 
Våra kunder ger oss ett övergripande eller avgränsat ansvar för deras IT-miljö - vårt erbjudande ger utrymme för respektive - men vi anser oss skapa som störst värde under ett helhetsansvar. Därför att genom en ingående förståelse för er verksamhet så kan vi tillsammans planera för en IT-miljö som svarar upp mot era affärsmål.

Nyheter

> Nyhetsarkiv

byBrick Service Desk Roundtable 2018 >

I veckan inleddes byBrick Service Desk Roundtable, en serie runda bordssamtal under temat service desk verksamheten. Forumet är orienterat mot bolag och verksamheter som ansvarar för fler än 1000 slutanvändare och innebär en möjlighet för deltagarna att utbyta idéer och diskutera utmaningar med sina jämlikar.

byBrick Operations ingår samarbete med Asedo Sverige AB >

I januari 2018 så inleddes ett nytt samarbete mellan byBrick Operations och Asedo Sverige AB. Samarbetet innebär att byBrick tar fram en portfölj av hanterade IT-tjänster som utformats efter det behov Asedo idag ser hos sina kunder och den svenska marknaden i stort.

Ants IT nu fullt integrerat i byBrick Operations >

Under våren 2017 signerades det avtal som gjorde Ants IT till en del av byBrick Operations. Ants medarbetare flyttade relativt omgående till byBricks kontorsadress i Stockholm men har där bedrivit sin IT-verksamhet som den fungerat innan samgåendet. . I oktober fullbordas dock sammanslagningen och två service desk-verksamheter blir nu en.