Close
Management Typ av uppdrag Tjänsteleverans

Tjänsteleverans

Utmaningar:

  • Våra operativa beslut harmonerar inte med vår policy och vår strategi
  • Vi har inte de färdigheter som behövs för att hantera våra processer
  • Våra verktyg stöder inte våra processer
  • Vi har ingen tydlig koppling mellan tjänstekostnader och pris

Grunderna för att ge värde till företag och kunder är genom att tillhandahålla en pålitlig, konsekvent och adekvat leverans. Detta bygger ofta på en solid operativ modell och tydlig och stödjande ekonomisk styrning, baserad på tydligt definierad policy.

Att tillhandahålla tjänster görs bäst via processer. Det är viktigt att processerna är effektiva, inte bara i dokumentation, utbildning utan också genom tillgången till relevant, skalbar och tillhörande verktygsstöd. En viktig faktor för att säkerställa pålitlig tjänsteleverans är tillgången på utbildad och kompetent personal med rätt inställning och värderingar. Ibland måste det förvärvas extra resurser för att avlasta befintlig personal eller för att hantera en uppgift som avviker från normalläge. 

Större förändringar i tjänste- och applikationsportföljen måste hanteras genom projekt som anpassas till organisationens gemensamma projektmodell.

Exempel på uppdrag vi gjort:

VOLVO Group

Länsförsäkringarnas IT

Employee
Helene Öhman CEO byBrick Management
Employee
Mats Hultman Senior Management Consultant