Close

Modell för styrning

Utmaningar:

  • Det finns ingen tydlig struktur för ansvar och mandat
  • Ledningens instruktioner överförs inte över hela organisationen
  • Det finns begränsad information tillgänglig för att argumentera för eller mot beslut
  • Vi saknar tydlig vägledning om vad som verkligen är viktigt

Alla beslut för en tjänsteleverantör måste baseras på grundliga principer för styrning. För interna shared service-organisationer (som IT- eller HR-avdelningar) måste dessa införlivas i företagsstyrningen.

För externa tjänsteleverantörer gäller principer för den egna styrningen utifrån rättsliga, marknads- och kulturella aspekter. Dessa principer utgör ett ramverk för styrning som måste etableras i organisationen.

Reglerna för styrning och policies måste anpassas inom alla nivåer av ledning, eftersom de definierar var beslut som fattas, hur ansvar och ansvarsområden är uppdelade inom organisationen.

I slutändan blir dessa styrningsprinciper viktiga verktyg för kunna ta snabba och korrekta beslut.

Employee
Helene Öhman CEO byBrick Management
Employee
Mats Hultman Senior Management Consultant