Close

Strategi

Utmaningar:

  • Vi har inte en tydlig och värdedriven vision och strategi.
  • Vi är osäkra på vår marknad och dess krav och behov?
  • Vi har svårigheter att styra och driva beslut om vart vi skall börja 
  • Vi saknar ibland en helhetssyn när vi utvecklar nya tjänster och processer?
  • Vår nuvarande datapark försvårar för oss i de förändringar vi vill göra. 

En tydlig och uttalad strategi är avgörande för att ta rätt beslut och skapa förståelse för verksamheten vart vi skall men också det första steget för att få en förändring. 

En strategi kan delas in i tre stegvisa faser. En enskild strategi för det isolerade projektet, en strategi som inkluderar det enskilda projektet i en helhet och slutligen en gemensam strategi där det enskilda projektet ingår som en naturlig del i totalen. Denna stegvis inkluderande strategi ligger ofta till grund för ett företags digitalisering. 

 En strategi är grunden för investeringsbeslut.  För att leverera värde till dina kunder, är en dynamisk uppsättning begränsade resurser och resurser som samarbetar och interagerar en nödvändighet. Detta kräver styrning, baserad på affärsstrategin eftersom den speglar marknadens kommande behov. Genom att strategin förmedlar en helhetssyn över verksamhetens framtid skall den ligga till grund för utvecklingen av nya tjänster eller förbättringar av befintliga.

 Verksamheten behöver en dokumentation av de behov som marknadsutrymmet har och ett sätt att hantera investeringarna. Grunden för beslut baserat enligt den förankrade strategin.  

Exempel på uppdrag vi gjort:

Halmstad Kommun

Sveriges Länsstyrelser

Employee
Helene Öhman CEO byBrick Management
Employee
Mats Hultman Senior Management Consultant