Close
Management Typ av uppdrag Portföljhantering

Portföljhantering

Utmaningar:

  • För många olika applikationer som verkar stödja liknande verksamhetsprocesser
  • Svårighet att förändra och avveckla gamla system
  • Ingen synlighet för hela projektets ekonomiska, planerings-, användnings- och prestationsstatus
  • Omständlig och tidsödande hantering av portföljerna i Excel och Powerpoint på CIO-kontoret

Verksamheten använder många applikationer i sin verksamhet. En hel del av dessa applikationer är gamla och kan till och med vara föråldrade. I det nuvarande applikationslandskapet blir det allt svårare att förstå behovet, konsekvensen och den bästa  framgången för applikationsrelaterade investeringar eller rationaliseringsaktiviteter.

 På samma sätt, när flera projekt med tillhörande IT-system pågår, är översikten när det gäller finansiella investeringar, prestanda, resursanvändning och möjliga flaskhalsar eller konflikter ofta mycket svåra att presentera på ett överskådligt sätt för att möjliggöra event relativt enkla beslut.

 Ett portföljhanteringsverktyg möjliggör  fullständig transparens av applikationer, projekt och andra definierade portföljer på ett tydligt och enkelt sätt. Baserat på de definierade relationerna mellan nyckelparametrar som är kopplade till projektet, applikationen, affärsenheten, webbplatsen, kunden eller något annat filter, visualiserar portföljhanteringsverktyget parametrar, relationer och kombinerade beslutsfrågor på ett flexibelt och skalbart sätt.

Employee
Helene Öhman CEO byBrick Management
Employee
Mats Hultman Senior Management Consultant