Close

Kulturförändring

Utmaningar:

  • Våra medarbetare är inte engagerade
  • Vår förändringsresa stöds inte av våra anställda
  • Vårt sätt att arbeta är inte längre det som kunderna förväntar sig
  • Vi kämpar med att möta kundernas krav på kvalitet

Ett viktigt inslag för att lyckas med den digitala transformationen och kanske gå från att vara ett produktrelaterat företag till att bli en tjänsteleverantör är anpassningen av en kund- och tjänsteorienterad kultur i din organisation. Medarbetarna i organisationen måste förstå och vilja förändras för att ni skall lyckas. 

Dessutom är det givet att ingen kulturförändring kan uppnås utan tydliga kärnvärden för individerna i organisationen, samt att bedöma deras behov, särskilt i förhållande till deras arbetsmiljö. Kulturella omvandlingsverktyg är tillgängliga för att vägleda företagsledare och organisationsledare att bli självmedvetna i sitt ledarskap och hjälpa dem att nå ny potential med sina kollegor och anställda. Framgången beror starkt på engagemang och driv hos medarbetarna i verksamheten. Deras positiva energi kommer att se till att kunderna tas hand om på bästa sätt.

 Att verka för en  kultur där medarbetare vill, kan, förstår och får vara delaktiga i förändringen kan avslöja behovet av att ändra den ledning och de styrande principerna som för närvarande finns, baserat på nya prestationsmål och belöningssystem.

Lyssna och läs om hur vi jobbar med värderingar och kultur i vårt Whitepaper, BLOGG & PODD

Employee
Helene Öhman CEO byBrick Management
Employee
Mats Hultman Senior Management Consultant