Close

GDPR - Vi hjälper dig att ta greppet om era personuppgifter!

GDPR Översikt

Lagstiftningen kring hantering av personuppgifter genomgår en stor förändring per den 25 maj 2018. För att förenkla förståelsen och processen för dig som VD, ledningsgrupp, IT-ansvarig, projektledare, systemutvecklare m fl. har vi samlat alla viktiga aspekter att ta hänsyn till i en överskådlig modell. byBrick skräddarsyr utbildning, stöd och förändringsledning inom samtliga områden så att din GDPR resa blir så smidig som möjligt. 

  • Juridik, vad innebär lagen, hur ser det ut med uppfyllnadskrav mot andra lagar, hur tolkas de nya begreppen i vår verksamhet?
  • Informationshantering som skapar riktlinjer på klassificering och hantering av information, inklusive personuppgifter, ska hanteras inom verksamhetens processer
  • Verksamheten som måste ta ställning till behovet och nyttjandet av personuppgifter
  • IT System och tjänster som leverar tekniska lösningar till denna hanteringen
  • Organisationen som ska utföra verksamhetens processer samt ta ansvar för all informationshantering, som ska ha en kultur som stödjer laguppfyllnad och värnar om individens rättigheter
  • Individen som ska kunna ge samtycke om att information samlas in, hanteras och sparas, alternativt gallras
  • Planen för anpassning av dessa aspekter innan lagen börjar gälla
  • Visualisering av dessa viktiga relationer och samband mellan de olika aspekter, information inklusive personuppgifterna som ska hanteras utifrån den nya förordningen i en verksamhetens komplexa informationshanteringen.