Close
Management Typ av uppdrag Datasäkerhet-GDPR

Att GDPR var komplext förstod vi redan från början. Men att det skulle få en påverkan på vår möjlighet att använda vår data i framtida digitaliseringsprojekt inom ex. AI var det inte alla som hade med i beräkningen då de fattade beslut om hur de skulle ta sig an den nya förordningen. 

"Data är framtidens guld"

Nu, snart två år senare börjar vi se hur Datainspektionen på allvar granskar och delar ut vite till en rad verksamheter. Vi ser också en tydlig trend där medvetenheten och kraven på en säker hantering av personuppgifter hos den enskilde konsumenten ökar.

Samtidigt kämpar företagen med att bibehålla framgång och konkurrenskraft genom att hänga med i digitaliseringen och använda sin data och information för både yttre och inre effektivitet. Datan har blivit vårt nya guld. En ekvation som kan vara komplex att få ihop!

Fri rådgivning

byBrick Management erbjuder under februari möjligheten till en timmes fri rådgivning och inspiration skräddarsytt efter din verksamhets aktuella situation kring GDPR och informationshantering. Syftet är att ge dig inblick i och förenkla förståelsen för GDPR kopplat till processen att använda värdefull data vid digitalisering. 

Vi har en bred erfarenhet av att ha hjälp olika företag i deras arbete med att uppfylla kraven och praktiskt hantera de utmaningar som detta innebär samt implementera dessa förändringar. 

Ja tack, jag är intresserad av fri rådgivning kring GDPR ur ett digitaliseringsperspektiv:
Företag*
Förnamn*
Efternamn*
E-post*
Mobil*
Meddelande
Employee
Helene Öhman CEO byBrick Management
Employee
Mats Hultman Senior Management Consultant