Close

Arkitektur

Utmaningar:

  • Vi konkurrerar bara på pris, vi måste komma före kurvan igen
  • Våra kunders behov, önskemål och förväntningar förändras snabbare än våra erbjudanden
  • Hur hanterar vi vår applikationsportfölj för att möta utmaningarna i verksamheten?

Arkitektur, eller Enterprise Architecture som många kallar det, handlar om att analysera, modellera och definiera ett ramverk för framgångsrik utveckling och genomförande av verksamhetsstrategin.

Fastän detta arbete traditionellt sätt är inriktad på detaljerad teknisk arkitektur, uppnås en större effekt på organisationen när arbetet fokuseras på att upptäcka framtida verksamhetsmodeller, förstå kundernas krav och överväga de krafter och trender som påverkar din verksamhet.

Att genomföra en verksamhetsstrategi kräver en uppsättning verksamhetsförmågor. Genom att tillämpa ramlagret för ramlagringar på företagskapaciteten och tillhörande processer och processresultat hjälper en organisation att upptäcka hur ofta större förändringar krävs. Applikationsportföljen kan sedan hanteras på ett sätt som skapar effektivitet eller stöder de innovationer som krävs för att klara snabba förändringar.

Exempel på uppdrag:

Jaguar Landrover

ARLA

 

 

Employee
Helene Öhman CEO byBrick Management
Employee
Mats Hultman Senior Management Consultant