Management Typ av uppdrag Affärsmodellering

Affärsmodellering

Utmaningar:

  • Vi måste öka värdet för våra kunder
  • Våra kunders behov, önskemål och förväntningar förändras snabbare än våra erbjudanden
  • Hur skall paketera vår produkt tillsammans med andra aktörer för att underlätta för kund 
  • Hur skall ta betalt av underleverantörer

Affärsmodellering handlar om att anpassa din affärsmodell efter den transformation du gör i din verksamhet. Som exempel kan det traditionella betalningsförfarandet med betalning per såld enhet utmanas och betalningsmodellen övergår till ett löpande abonnemang. 

Fler och fler organisationer förflyttar sitt erbjudande från produkt till tjänst. Förändringen ställer krav på nya affärsmodeller vilket påverkar flera delar i den interna organisationen men också samverkan med andra aktörer. byBrick Management är långt framme i hur du skall tänka och agera för att göra en smidig övergång som är tydlig och attraktiv för såväl din kund som dina anställda och partners.

Mats Hultman CEO byBrick Management
Jessica Laos Sales Director