Close
Management Typ av uppdrag Affärsmodellering

Affärsmodellering

Affärsmodellering är central i den digitala transformationen

Affärsmodellering handlar om att anpassa din affärsmodell efter omvärldens förväntningar. För att vara relevant och konkurrenskraftig i en digitaliserad värld måste du ha relevanta erbjudanden  för dina kunder. Därför sätter vi affärsmodellering i centrum för den digitala transformationen. 

Digitaliseringen av och i samhället sker i en allt snabbare takt. För att bibehålla sin position och konkurrenskraft på marknaden måste alla verksamheter därför anpassa sig efter de nya beteenden och behov som följer med digitaliseringen. Dessa anpassningar kallar vi för Digital Transformation.

 byBrick Management hjälper våra kunder i den digitala transformationen genom att identifiera de aktiviteter och anpassningar som är nödvändiga för att verksamheten skall behålla sin relevans.

Genom en rad analyser identifierar vi vilken transformationsresa som är nödvändig för er verksamhet genom tre övergripande steg.

 • Vilka aspekter av digitalisering är relevanta
 • Framtagande av relevanta erbjudande genom affärsmodellering
 • Identifikation av nya, mer digitala affärsmodeller

”When you change the way you look at things, the things you look at change.”

Wayne Dyer

Resultat blir en transformationsplan för verksamheten indelad i nio olika områden som tillsammans skapar en  helhet i bolaget.

 • Vision, mission & värderingar
 • Strategiarbete
 • Organisation
 • Processer
 • Infrastruktur
 • Data & Analys
 • Erbjudande & Intäktsmodell
 • Kontaktytor
 • Relationer

Transformationsplanen  beskriver hur, var och när förändringarna ska implementeras.

Employee
Helene Öhman CEO byBrick Management
Employee
Mats Hultman Senior Management Consultant