Close
Management Typ av uppdrag

Vi utvecklar och förändrar er verksamhet genom digital transformation

Vi hjälper dig att utveckla och omvandla ditt företag till en mer konkurrenskraftig och effektiv organisation genom optimerade åtgärder. Vi hjälper dig att se på din verksamhet ur kundens perspektiv så at du kan formulera en strategi och fatta rätt beslut inför framtida investeringar och förändring. Och vi gör det ur ett helhetsperspektiv, vi gör det 360°.

 byBrick Management arbetar med att ur kundens perspektiv förflytta din verksamhet i rätt riktning. Från förstudie, kartläggning, strategi, genom tjänsteinnovation och utveckling av er tjänsteleverans och kultur hjälper vi er att säkra och förbättra ert företag.

Allt tack vare en effektiv och anpassad företagsarkitektur, portföljhantering, styrning och förvaltning av ditt företag och organisation.

byBrick Management ger er en hävstångseffekt genom vår och långa erfarenhet och våra unika modeller, mallar och transformationsverktyg. De ger dig möjlighet att dra nytta av bästa praxis och våra erfarenheter från andra organisationer.

Strategi

En strategi för din digitala förändring är avgörande för att få organisationen att förstå den långsiktiga planen. Strategin talar om hur ditt företag vill uppfattas, hur ni organiserar er, vem ni vill kommunicera med, hur ni kommunicerar, hur ni konverterar leads till kund, hur ni levererar, när ni levererar och hur ni följer upp ur ett helhetsperspektiv.

Innovation

Förmågan att innovera är ett centralt element för att behålla bibehållen position på marknaden eller förflytta sig uppåt i värdekedjan. Tjänsteinnovation innehåller mekanismer för att omvandla din organisation till att leverera tjänster utöver eller istället för produkter och de förändringar du behöver introducera för att ständigt förbättra ditt erbjudande så att du kan fortsätta att uppfylla marknadens krav.

Kulturförändring

Det är inte tekniken som gör skillnad, det är människorna. För att nå resultat med de förändringar er verksamhet behöver göra så måste medarbetarna förstå innebörden av förändringsresan och vilja genomföra den. Det är därför lika viktigt att göra en kulturell- som digital transformation för att lyckas!

Tjänsteleverans

Grunderna för att ge värde till företag och kunder är genom att tillhandahålla en pålitlig, konsekvent och adekvat leverans. Detta bygger på en operativ modell, agila processer och en tydlig och stödjande ekonomisk förvaltning, baserad på tydligt definierade policies.

Arkitektur

Enterprisearkitektur är en praxis för att analysera, modellera och definiera ett ramverk för framgångsrik utveckling och genomförande av affärsstrategin. Fastän denna ansträngning traditionellt är inriktad på detaljerad teknisk arkitektur, uppnås en större inverkan på organisationen när arbetet är färdigt att upptäcka framtida affärsmodeller, förstå kundernas krav och de krafter och trender som påverkar ditt företag.

Portföljhantering

Portföljförvaltning möjliggör en tydlig och övergripande överblick av applikationer, projekt och andra definierade portföljer. Det hjälper organisationen att förstå behovet, konsekvensen och den ultimata framgången för portföljrelaterade IT-investeringar eller rationaliseringsaktiviteter.

Modell för styrning

Alla beslut för en tjänsteleverantör måste baseras på grundliga principer för styrning. För interna shared service-organisationer (som IT- eller HR-avdelningar) måste dessa vara en del av företagsstyrningen. För externa tjänsteleverantörer styrs principerna utifrån rättsliga, marknads- och kulturella aspekter. Dessa principer förvaltar de ramverk som måste etableras i organisationen.

Affärsmodellering

Fler och fler organisationer förflyttar sitt grund erbjudande från traditionel produktförsäljning till att istället leverera produkten som en tjänst genom abonnemang. Förändringen ställer krav på nya affärsmodeller vilket påverkar flera delar i den interna organisationen men också samverkan med andra aktörer.

Datasäkerhet och GDPR

Kraven på datasäkerhet ökar i takt med att mängden data som företagen samlar in växer. För att skapa trygghet inom databehandling måste följande tre kraven på sekretess, integritet och tillgänglighet vara uppfyllda.

Employee
Helene Öhman CEO byBrick Management
Employee
Mats Hultman Senior Management Consultant