Management Tjänster Workshops

Workshops

En viktig nyckel till framgång är att involvera viktiga medarbetare och stakholders och under åren har WORKSHOP blivit en allt mer central del av ett projekt, oavsett storlek. byBrick Managements konsulter har alla erfarenhet av att facilitera och leda workshops med varierande inriktning, mål, värde och syfte.

 

Exempel på populära workshops:

byBrick Management har en verktygslåda med en rad Workshops som syftar till att skapa samsyn kring ex.

  • Få fram den digitala mognaden i din organisation
  • Vilket är vårt WHY (What och How)
  • Lyft upp, mät och förstå underliggande kultur och värderingar

 

 

Vi hjälper er att utvecklas tillsammans

De flesta projekt vi driver startas med en Workshop för att involvera viktiga medarbetare och stakeholders. Dessa workshops lägger grunden och ramverket för att projekt. Men det finns också workshops som syftar till att mäta mer mjuka värden och skapa en djupare förståelse inom ett område som inte nödvändigtvis behöver vara kopplat till ett specifikt projekt.