Management Tjänster Workshops

Workshops

En viktig nyckel till framgång är att involvera viktiga medarbetare och stakholders och under åren har WORKSHOP blivit en allt mer central del av ett projekt, oavsett storlek. byBrick Managements konsulter har alla erfarenhet av att facilitera och leda workshops med varierande inriktning, mål, värde och syfte.

 

Exempel på populära workshops och föreläsningar:

byBrick Management har en verktygslåda med en rad Workshops och föreläsningar:

  • Led den digitala transformationen i din organisation 
  • Identifiera organisationens värderingar genom att hitta ert WHY
  • Kultur och värderingsstyrd organisation
  • Framgångsrik projektledning

 

 

Vi hjälper er att utvecklas tillsammans

De flesta projekt vi driver startas med en Workshop för att involvera viktiga medarbetare och stakeholders. Dessa workshops lägger grunden och ramverket för att projekt. Men det finns också workshops som syftar till att mäta mer mjuka värden och skapa en djupare förståelse inom ett område som inte nödvändigtvis behöver vara kopplat till ett specifikt projekt. 

 

Vill du veta mer om våra Workshops?

Beskriv gärna lite mer om vad du vill åstadkomma med er Workshop i meddelandefältet så kan vi lättare hjälpa dig och/eller besvara din fråga.