Management Tjänster Workshops

Workshop - Att Leda Digital Transformation

En viktig nyckel till nå framgång genom den digitala transformationen är att involvera viktiga medarbetare och stakholders. Därför har vår WORKSHOP blivit en uppskattad metod för att förstå vart organisationen befinner sig för att därefter utvärdera de olika förändringsvågor som kommer, ta position och formulera en gemensam plan. 

 

6 steg till en digital transformationsplan:

  • Digitalt mognadstest
  • Kartläggning av nuläge 
  • Prioriterade förändringsvågor
  • Övergripande strategi
  • Digital destination
  • Transformationsplan

  

Vi hjälper er att sätta ramverket för er digitala transformation

De flesta framgångsprojekt vi driver startas med en eller flera Workshops för att involvera viktiga medarbetare och stakeholders.

byBrick Managements certifiering i "The Digital Transformation Framework" by DigJourney kombinerat med vår  erfarenhet av att facilitera och leda workshops utgör grunden för att stötta er i ert arbete med att stärka organisationens förmåga att anpassa sig till och transformera sig in i den nya digitala eran.

Dessa workshops lägger grunden för er transformationsplan och resa framåt.

Börja här!

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss och berättar mer.