Close

Tjänstehantering

Tjänstehantering är styrning och hantering av din organisations resurser och kapacitet, med fokus på det värde som de levererade tjänsterna skapar i kundens verksamhet och i interaktionen med kundens resurser och kapacitet.