Close

Portföljhantering

De flesta kunder har flertalet applikationer i sin verksamhet. En del av dem är äldre, kanske rent av föråldrade, trots att de är verksamhetskritiska. Här pratar vi om hur du manövrerar i applikationslandskapet och gör rätt prioriteringar vid applikationsrelaterade investeringar.