Close
Management Transforming.Business Blogg Artificiell Intelligens - AI

Artificiell Intelligens - AI

Artificiell Intelligens, AI, eller Maskinell Intelligens, MI, är intelligens uppvisad av maskiner, datorer eller datorprogram som många gånger byggs upp av algoritmer. Forskningsområdet AI bildades redan 1956 men det är först nu, drygt 60 år senare, som AI slår igenom ordentligt och påverkar i stort sätt alla verksamheter och organisationer.