Close

Vårt verktyg SPOT ger er en ökad transparens mellan verksamhet och it.

Genom vårt verktyg för integrerad portföljhantering ges du möjlighet att visualisera vilka applikationer, aktiviteter och projekt som har störst inverkan på verksamhetens resultat. 

Fatta rätt beslut i rätt tid genom att se samband du inte sett förut. SPOT ger dig en bild av verksamheten i realtid.

byBrick SPOT (Single Point of Truth) är en ledande lösning för portföljhantering som integrerar strategiska initiativ och mål med  IT-projekt, applikations- och teknikportföljer inom en organisation. Lösningen skapar transparens och möjliggör smartare och mer affärsinriktade beslut.

Det är en flexibel och skalbar lösning baserad på MooD, en världsledande mjukvaruplattform som används för att hantera komplexitet och förändring, vilket också erbjuder resultatanalyser under hela livscykeln i dina portföljer.

byBrick SPOT är en tjänstebaserad lösning som i kombination med våra erfarna konsulter och väl beprövade metoder och modeller ger ett starkt affärsvärde och resultat för många skandinaviska företag. Våra kunder finns i många olika branscher, både inom den offentliga och privata sektorn.

by Brick SPOT länkar strategiska mål och initiativ till projekt, applikationer och teknikportföljer.

Förstå hur era strategier relaterar till investeringar och projekt och vilken påverkan livscykeln för applikationer och teknik har för att på så sätt effektivisera planering och prioritering av de investeringar och aktiviteter ni behöver göra för att nå era affärsmål.

Transparensen skapar öppenhet och samarbete vilket gör att ni kan förbättra er verksamhets prestanda. Lösningen stöder också beslutsfattande på alla nivåer genom att ge insikter som visualiserar de delar av ditt företag som ger bästa affärsresultat.

byBrick SPOT ger er verksamhet en gemensam syn och insikt - "a Single Point Of Truth".

Boka en demo nu!

Kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan:

  • Avsluta överflödiga projekt - Skapar besparingar eller frigör medel för andra bättre investeringar
  • Börja identifiera luckor i din portfölj där du behöver presentera nya projekt för att leverera stöd till hela strategin
  • Fortsätt - Ha förtroendet att fortsätta investera eller påskynda finansieringen på de projekt som gör en verklig skillnad

Du lär dig att göra bättre, mer faktabaserade beslut i din strategiska IT-planering. Baserat på denna information erbjuder vi att analysera din nuvarande situation och rekommendera hur du utvecklar ditt företag med hjälp av byBrick SPOT.