Fatta dina beslut baserat på vilka aktiviteter och projekt som har störst inverkan på verksamhetens resultat!

Följ upp och visualisera via en lösning för integrerad portföljhantering

byBrick SPOT (Single Point of Truth) är en ledande lösning för portföljhantering som integrerar strategiska initiativ och mål med  IT-projekt, applikations- och teknikportföljer inom en organisation. Lösningen skapar transparens och möjliggör smartare och mer affärsinriktade beslut.

Det är en flexibel och skalbar lösning baserad på MooD, en världsledande mjukvaruplattform som används för att hantera komplexitet och förändring, vilket också erbjuder resultatanalyser under hela livscykeln i dina portföljer.

byBrick SPOT är en tjänstebaserad lösning som i kombination med våra erfarna konsulter och väl beprövade metoder och modeller ger ett starkt affärsvärde och resultat för många skandinaviska företag. Våra kunder finns i många olika branscher, både inom den offentliga och privata sektorn.

Skapa en bättre transparens mellan verksamhet och IT

byBrick SPOT länkar era strategiska verksamhetsmål och initiativ till projekt, applikationer och teknikportföljer.

Förstå hur era strategier relaterar till investeringar och projekt och hur de påverkar livscykeln för era projekt, applikationer och teknik, och bidrar till att bättre planera och prioritera investeringar och aktiviteter i linje med era affärsmål.

Detta förbättrar öppenhet och samarbete och gör att ni kan förbättra er verksamhets prestanda. Lösningen stöder också beslutsfattande på alla nivåer genom att ge insikter som visualiserar de delar av ditt företag som ger bästa affärsresultat.

byBrick SPOT ger er verksamhet en gemensam syn och insikt - "a Single Point Of Truth".

Boka en demo nu!

Fyll i formuläret till höger om att boka en demo. Vi kommer att visa hur du kan:

  • Avsluta överflödiga projekt - Skapar besparingar eller frigör medel för andra bättre investeringar
  • Börja identifiera luckor i din portfölj där du behöver presentera nya projekt för att leverera stöd till hela strategin
  • Fortsätt - Ha förtroendet att fortsätta investera eller påskynda finansieringen på de projekt som gör en verklig skillnad

Du lär dig att göra bättre, mer faktabaserade beslut i din strategiska IT-planering. Baserat på denna information erbjuder vi att analysera din nuvarande situation och rekommendera hur du utvecklar ditt företag med hjälp av byBrick SPOT.

Mats Hultman CEO byBrick Management
Jessica Laos Sales Director