Close
Management Persona

Chief Complexity Officer

Det är du som får förändringen att hända.

Även om titeln Chief Complexity Officer sällan existerar i verkligheten, existerar du i verkligheten i din organisation. Kanske är din formella titel CIO eller CFO, kanske är din roll mer informell som "komplexitetsägaren". Oavsett vad, dina huvudutmaningar är att förenkla och förtydliga det som är komplext.

  • Du förväntas fatta beslut och nå dina mål
  • Du ser möjligheter att förbättra er verksamhetsnytta
  • Du vill förbättra organisationens prestanda
  • Du vill optimera era tillgångar och resurser
  • Du fokuserar på den större bilden av er verksamhet

Som "Chief Complexity Officer" i din organisation behöver du ha en helhetssyn. Du behöver ett 360 ° perspektiv.