Close
Management Nyheter 2020 Ytterligare förankrat partnerskap med DigJourney

Ytterligare förankrat partnerskap med DigJourney

Publicerat den:

Under våren 2019 ingick byBrick Management och DigJourney i ett formellt partnerskap och samarbete kring att leda digital transformation inom företag och organisationer. byBrick har därefter vidareutvecklat den modell som DigJourney tagit fram och adderat ytterligare steg för att utveckla nya affärsmodeller anpassade efter en digital värld.

En viktig hörnsten i partnerskapet är att genomföra gemensamma marknadsaktiviteter där föreläsningar varit ett steg för att bidra med kunskap tillsammans. Då COVID 19 hastigt förändrade förutsättningarna för i stort sett hela världen blev ämnet "digital transformation" ännu mer aktuellt.

VI beslutade oss därför för att styra om den föreläsning vi planerat att hålla live i Göteborg både på forum och tema. Istället för att ställa in så körde vi  digitalt och fokuserade på att prata om hur busiess as future kan komma att se ut.

Föreläsningen var mycket uppskattad både för dess forum, där vi förflyttade deltagarna in och ut ur mindre "break out sessions" och samlade in åsikter genom Menti.com men också för de insikter som skapades och delades med varandra. 

Inom kort släpper vi den inspelade föreläsningen på vår hemsida. Fram tills dess kan du ta del av presentationsmaterialet via SlideShare

Visa nyhetsarkiv