Close
Management Nyheter 2019 Almedalen 2019

Ännu ett år i Almedalen

Publicerat den:

 

Även i år har byBrick Management tillsammans med ett axplock av kollegor från ytterligare två byBrick bolag besökt Almedalen. Precis som media vittnat om så var årets Almedalen något mindre vilket märktes genom mindre tryck inom både antalet event, seminarier och besökare. Men det måste tilläggas att det trots ett mindre utbud fanns både människor och seminarier i överflöd och mixen av personer från näringsliv, offentlig sektor, politik och föreningsliv var lika dynamisk som den brukar vara.

Klimatet i fokus – så klart

Om föregående års fyra huvudområden rangordnades AI, hållbarhet, kompetensutveckling och ledarskap så var 2019 års största fråga klimatet ur ett väldigt brett perspektiv. Vi behöver se över vår överflödiga konsumtion och kost av icke klimatsmart mat och givetvis även säkerställa att vi minskar sopberget genom reducerat matsvinn och omställning till nedbrytbara material som ersättning för plast. Det blir väldigt träffande och tydligt när en ung man vandrar fram och tillbaks på gatorna i Visby bärandes på ett 50 tal plastkassar fulla med plastavfall för att visualisera hur mycket plast en familj förbrukar på ett år.

Givetvis representerar också flera av Sveriges kommuner och landsting som tillsammans med forskare, representanter från branscher såsom Automotive, fastighet och kollektivtrafik för att prata om visionen om de smarta städerna där byggnaderna är uppkopplade, bilarna självkörande och folkhälsan betydligt högre. Många seminarier belyser ungdomars ökade ohälsa och det snabbt eskalerande antalet av unga som inte klarar av sina studier och riskerar att hamna utanför samhället. 

Ny typ av ledarskap med kvinnor i förarsätet

All diskussion om klimatet, ohälsa och hur vi tillsammans måste jobba för att rädda vår planet känns givetvis oerhört viktigt och berör in i själen men det som fick mitt störta fokus är alla seminarierna om ledarskap i en digital värld, vad och hur vi påverkas av AI samt hur viktigt det är med samverkan mellan olika aktörer för att säkra en fortsatt svensk konkurrenskraft. Och det som inspirerar och gläder mig är antalet kvinnor, många av dem unga och från olika bakgrund, som representeras i paneldebatterna. Särskilt kopplat till att,”svensk i en norsk kropp”, Peter Stordalen mässar ut vikten av att få bort gubbarna från bolagsledning och styrelser "Ni måste kvotera", mässar han, "och får inte välja bort alla era fantastiskt smarta kvinnor".

Fokus kommande åren

Summan av de seminarier, nätverksträffar, event och möten som jag tar med mig från mina dagar i Visby är att vi behöver vi transformera våra verksamheter till att bli mer hållbara och att vi tillsammans med digitalisering även måste lyfta in hållbarhet i våra strategier. På riktigt! Som konsument behöver vi i större mån återanvända och låna/hyra av andra istället för att köpa nytt vilket i sin tur ställer krav på företagens förmåga att ställa om från renodlad produktförsäljning till att istället hantera varor som en service. Vi behöver fokusera mer på softskills och personlighet än ett CV när vi rekryterar och låta medarbetare själva avgöra om de är en talang istället för att lägga det på en grupp talangscouter i ledningen. Medarbetare måste erbjudas en flexibel arbetsplats och våra unga talanger kommer inte ”åka till jobbet”, de kommer utföra ett ”jobb” men när, var och hur, det vill de själva styra över. Också mycket kopplat till den miljödebatt och den eskalerande urbaniseringen som på sikt omöjliggör att alla tar sig till och från sina respektive arbetsplatser så som vi gör idag. Utbildning och utvecklingsplan behöver individualiseras och som ledare behöver du vara närvarande och engagerad och ha förmågan att förenkla det komplexa så att alla förstår. Kanske inte så mycket nytt men väldigt tydligt!

Samverkan

Men det som etsar sig fast är att vi alla, för att förbli starka och relevanta för en allt mer digitaliserad och globaliserad marknad, behöver öppna upp för samverkan med andra företag och organisationer, förstå när vi behöver ta hjälp och i ökad utsträckning samarbeta med yngre, kreativa och innovativa Start-ups. Som jag nämnde tidigare behöver vi också bemanna vår organisation, ledning och styrelse med personer av olika härkomst, ålder och kön, helt enkelt en spegling av vårt samhälle, för att kunna navigera i en allt mer snabbrörlig och komplex omvärld.

Och efter att ha lyssnat in vad som sägs under mina dagar i Almedalen är jag än mer övertygad om att det är nu, under de kommande åren, som det avgörs vem som lyckas transformera sig, hänga med i utvecklingen och därmed kommer ha fortsatt framgång eller inte. För att avsluta med ännu ett av Peter Stordalens talande citat: "Succé är ingenting du har, det är något du har haft och kan få igen"

Visa nyhetsarkiv