Close
Management Nyheter 2018 Nytt, attraktivt avtal med SKL

byBrick Management har tillsammans med SwCG knutit attraktivt avtal med SKL

byBrick Management har tillsammans med SwCG knutit attraktivt avtal med SKL

Publicerat den:

SwCG, Swedish Consulting Group, har efter en tuff upphandling vunnit stora delar av det attraktiva ramavtalet med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2016 som innefattar IT-konsulter med fokus på digitalisering och informationssäkerhet och byBrick Management är en av leverantörerna som ingår i avtalet.

 I senaste upphandlingen lade Swedish Consulting Group anbud på fem av sju geografiska anbudsområden och tilldelas nu ramavtal för samtliga områden man lämnat anbud för. Syftet med upphandlingen är att få till ett användbart ramavtal som täcker en stor del av kommunernas och landstingens behov av extern IT-kompetens indelat i sju kompetensområden: verksamhetsutveckling och strategi, ledning och styrning, systemutveckling/-förvaltning och infrastruktur, arkitekter, informationssäkerhet, användbarhet, information och webb och slutligen användarsupport.

Bilaga med avropsberättigade parter

 

Efterfrågan på konsulter inom dessa områden beräknas växa ytterligare de närmsta åren och med hjälp av den spetskompetens som underleverantörer så som byBrick Management besitter tog alltså Swedish Consulting Group hem avtalet. Ramavtalsstart är beräknad till den 1 juli 2018 och gäller inledningsvis i två år med möjlighet till förlängning i två år. 

Visa nyhetsarkiv