Close
Management Nyheter 2017 Halmstad Kommun effektiviserar och digitaliserar

Halmstad Kommun effektiviserar och digitaliserar med hjälp av byBrick Management!

Halmstad Kommun effektiviserar och digitaliserar

Digitalisering och automatisering av processer är ett område som många organisationer idag tittar på för att undersöka möjligheterna att effektivera och förbättra sina processer och tjänster. byBrick har fått flera olika uppdrag att hjälpa Halmstad Kommun att se över hur man kan effektivera sitt arbete inom Barn och Ungdomsförvaltningen samt inom Socialförvaltningen.

Publicerat den:

Arbetet omfattar översyn, dokumentation och analys av processer och administrativa IT-system inom Barn och Ungdomsförvaltningen i Halmstad Kommun. Förvaltningen vill utveckla och effektivisera förvaltningens administrativa system i syfte att hantera ett ökat antal barn- och elever med oförändrad bemanning av administrativa tjänster. Syftet är att kartlägga den effektivitet kommunen har i nuläget kopplat till befintliga IT-administrativa system samt ge förslag på hur man skulle kunna jobba mer effektivt och kvalitativt i framtiden inom med nuvarande eller nya system.

Till Socialförvaltningen leverar vi konsultstöd i att optimera administrativa processer för Socialförvaltningen med stöd av digitala eller automatiserade processer. Halmstad Kommun har ett starkt fokus på digitalisering och ett behov av effektivisering genom automatisering/robotisering med syfte att effektivisera arbetet, sänka kostnaderna och med bibehållen eller ökad kvalitet. Arbetet innebär kartläggning av processer och arbetssätt med kopplingar till befintliga IT-system samt nulägesanalys och förslag på lämpliga åtgärder.

Publicerad av:
Author
Mats Hultman Senior Management Consultant

Visa nyhetsarkiv