Management Konsultprofiler Todd Sorenson

Intervju med Todd

Todd är intresserad av att utveckla och driva kundanpassade lösningar. Han tror på att ett brett spektrum av alternativ bör övervägas, inkluderat även de mest enkla lösningar. Målet är att leverera det alternativ som ger bästa möjliga resultat för kunden. Todd strävar efter att undvika tekniska buzzwords och väljer snarare att använda ett vanligt och enkelt språk när han diskuterar kundens utmaningar och behov. Han är väl införstådd med utmaningarna med att driva förändring och strävar därför efter att skapa en förståelig och trovärdig vision om en bättre framtid. 

Berätta lite om dig själv Todd

Jag är född i USA men flyttade till Finland tillsammans med min familj 2001, två månader föra 9/11. Efter 14 år i Finland flyttade jag och min fru vidare till Sverige och vi bor nu i Mölndal utanför Göteborg. 

Jag är generalist med erfarenhet inom många olika områden. Allt från att ha varit maskinist till design och utveckling av mjukvaruapplikationer. Jag har varit projektledare för stora projekt, arbetat som ledare i många år, drivit eget företag och därefter konsultat i flertalet stora organisationer. Det gör att jag oftast ser på saker ur ett bredare perspektiv. 

Vilka områden tycker du är mest intressant/roligt/spännande att jobba med hos era kunder?

De två områden som för närvarande är mest intressanta är innovation och Change Management, förändringsledning. Vi hör ofta hur viktigt det är med innovation men det är extremt svårt att uppfinna på ett effektivt sätt och framgångar är sällsynta. Framförallt i stora, etablerade organisationer. Innovationen kan utmana våra tidigare antaganden och kräver förändring i befintliga processer och strukturer. Change Management är ofta en viktig framgångsfaktor inom projektledning och även om alla tekniska förändringar är på plats kommer projektet inte att uppnå sin fulla potential, eller kan helt enkelt misslyckas, om man inte får till en förändring av medarbetarnas beteenden. 

 Vilka upplever du är kundernas vanligaste utmaningar inom dessa områden?

Eftersom teknologi har blivit något av en handelsvara måste IT-organisationerna överväga sin roll i organisationen och hur de kan öka värdet i en föränderlig miljö. Tänk dig tillbaks i tiden, då bara IT-avdelningen kunde tillhandahålla internet, publicera information på webben eller lagra gigabyte data. I ett tidigt skede krävde det högkvalificerade individer men idag kan en nybörjare enkelt göra det på några minuter. Faktum är att verksamheten ibland använder teknik och lösningar ,för att utföra uppgifter, som IT-avdelningen inte ens är medvetna om. Det är där vi på byBrick Management kan komma in och stötta IT-organisationen för att anpassa sig efter företagets nya förutsättningar, vision och strategi.  

 

Vilken specialistkompetens har du?

Jag är certifierad inom cybersecurity som säkerhetsspecialist.  För många år sedan certifierades jag också som administratör för Oracle Databas men jag antar att ingen längre använder Oracle version 9 :). Idag är jag mindre intresserad av att arbeta med de mer tekniskt specifika lösningarna utan fokuserar snarare på att kartlägga och utveckla innovationer för att hjälpa företag att genomföra förändringar genom att identifiera och tillämpa enkla, mindre kostnadsdrivande och effektiva lösningar som snabbt uppnår fördelar och resultat. 

Vad tror du blir den viktigaste utmaningen för era kunder på 3 års sikt kopplat till digitalisering och IT?

Den viktigaste utmaningen är hur du hanterar förändringar. Förändringar kommer snabbare och snabbare och vi behöver veta hur man svarar upp mot dem på ett effektivt sätt. Tekniken förändras förstås men aldrig tidigare har vi sett så snabba förändringar inom andra områden såsom krav och önskemål från kunder, konkurrenters erbjudanden, geografins minskande betydelse, affärsmodeller och förväntningar från anställda. Som ledare är det extremt viktigt att hitta sitt sätt att leda för att få med teknik och medarbetare i ständig förändring.

 Dina tre bästa tips till en person som ansvarar för IT

  • Ta vara på den data som dina produkter och tjänster genererar och ha en strategi för hur du konverterar den till ett värdeflöde för din organisation. 
  • Ta i beaktning att världen förändras och i framtiden kommer dina kunder inte vilja betala för det erbjudande ni har idag. Inte heller dina anställda kommer att vara villiga att arbeta i den miljö ni erbjuder idag. Vad som tidigare ansågs unikt inom teknik kommer tas för givet och kunderna kommer förvänta sig att kunna använda samma tekniska nivå vid arbete som de normalt använder i sin vardag. 
  • Vänj dig vid att hantera kaos. Dagarna med monolitiska applikationer är räknade och ersätts istället av en myriad av mikrolösningar. Kortsiktiga lösningar kommer i flertalet fall vara tillfredsställande då de kan nyttjas snabbt och kostnadseffektivt. Trots att processen som de stödjer kanske kommer att utvecklas betydligt inom två år, är det fortfarande inte orsak att satsa på en mer strukturerad och kostnadsdrivande lösning.