Management Konsultprofiler Ronald van Veen

Intervju med Ronald

Ronald är en av byBrick:s seniora Service Management konsulter med specialistkompetens inom ITIL och organisationskultur där han tar rollen som rådgivare, ledare och konsult till ledningsgrupper. Han har en gedigen erfarenhet och har arbetat inom Service Management-området sedan början på 90-talet. Han är även en erfaren utbildare och talare på internationella konferenser och seminarier.

Berätta lite om dig själv Ronald

Privat är jag engagerad i Blodcancerförbundet, som främjar blodcancerpatienternas intressen och behov gentemot politiken, vården och läkemedelsindustrin. ”Eftersom jag själv lever med kronisk cancer, är detta en viktig drivkraft i mitt liv.”

Vilka områden tycker du är mest intressant/roligt/spännande att jobba med hos era kunder?

Förändring av organisationer genom en kombination av processer, modeller, pragmatiska erfarenheter. Att skapa nya eller förbättrade strukturer tillsammans med kundens organisation.

Vilka upplever du är kundernas vanligaste utmaningar inom dessa områden?

En utmaning som jag ofta möter är frågan om vilken modell man ska använda såsom ITIL, PM3, ISO20000, COBiT, Agile eller DevOps mm. Det finns flera förändringar som har skett inom industrin, men de är alla i stort sett olika symptom av en och samma företeelse. Det är att medvetenheten om att kundens roll och behov, i relation till IT-tjänster, har ökat. Först var man processorienterad, sedan tjänsteorienterad och nu är man nyttoorienterad. I stora drag handlar det inte om att följa någon standard eller best praxis utan snarare om att man har fått upp ögonen för vikten av att vara kundorienterad. Sedan är mitt råd att använda en modell som passar just din organisation.

Vilken specialistkompetens har du?

Jag är certifierad ITIL Service Manager, ITIL Expert och lärare. Dessutom är jag certifierad utbildare och förändringsledare inom CTT (Cultural Transformation Tools). Dessa kompetenser, tillsammans med min internationella erfarenhet – jag talar 5 språk – gör att jag kan hjälpa kunder i Sverige samt multinationella organisationer med en mångfaldig kultur.

Vad tror du blir den viktigaste utmaningen för era kunder på 3 års sikt kopplat till digitalisering och IT?

Den största utmaningen ligger i att förstå påverkan av digitalisering och robotisering inom hela organisationen. Detta kräver en förmåga att förändra, ibland väldigt snabbt. Förändringsprocessen omfattar hela organisationen,

  • affärsmässigt - hur man interagerar med sina kunder,
  • teknikmässigt - hur man använder rätt teknik för att erbjuda sina tjänster
  • personalmässigt - hur alla medarbetare anpassar sig till att kunna stödja och genomföra alla dessa förändringar med entusiasm och engagemang.

Dina tre bästa tips till en person som ansvarar för IT

  • Känn dina kunder. Det är viktigt att man förstår vad kunderna vill.
  • Skaffa dig en strategi som möter det behovet och din roll i detta samspel, våga att tänka utanför boxen.
  • Inkludera organisationskulturen i din ekvation. Människor gör skillnaden, så det gäller att engagera dem tidigt, tydligt och jämt. Båden din personal så som kundernas.

Läs en av Ronalds bloggposter: Har vi sett det sista av ITIL?