Intervju med Rolf Norrman

Rolf brinner för att kund- och tjänsteorientera organisationer och att hjälpa dem transformeras till högklassiga tjänsteleverantörer. Han arbetar gärna som lösningsarkitekt i nära samarbete med en projektledare för att tillsammans driva och coacha organisationen och människorna till att förstå och förändra sitt beteende mot kund.

Berätta lite mer om dig själv Rolf

Sedan några år tillbaka är jag också en publicerad, skönlitterär författare och jag har skrivit och gett ut tre böcker. Alla spännande thrillers som bara måste läsas!

Vilka områden tycker du är mest intressant att jobba med hos era kunder?

Alla talar om hur viktiga kunderna är och att de måste fokusera på kvalitet, kunderna måste alltid vara nöjda. Men alltför många organisationer klarar inte utmaningen, de vet helt enkelt inte vad som krävs för att tjänsteleveransen ska hålla hög kvalitet. Åtminstone inte till samma eller lägre kostnad. Att lyckas med den förändringen är väldigt tillfredsställande.

Vad upplever du är kundernas vanligaste utmaning inom dessa områden?

Kunskapen om hur man kan hantera utmaningen strukturerat, att det finns metoder och modeller som man kan applicera. Men också insikten om att det finns många parametrar som samverkar och i vilken ordning man måste lösa dem.

Vilken specialistkompetens har du?

Jag är certifierad Service Manager och specialist på att tjänste- och processorientera organisationer. Jag arbetar med stora privata och offentliga organisationer som Volvo, Toyota, SKF, Försäkringskassan och Sveriges Länsstyrelser.

Vad tror du blir den viktigaste utmaningen för era kunder på 3 års sikt kopplat till digitalisering och IT?

Digitalisering bör utgå från nya beteendemönster i samhället och andra affärsmodeller kopplade till dessa, samtidigt som hastigheten i förändringen också ökar konstant. Den stora utmaningen blir att förutspå hur människor kommer att leva, vilken riktning samhället tar och bästa sättet att tjäna pengar, alternativt ge samhällsservice kopplat till denna förändring.

Dina tre bästa tips till en person som ansvarar för den digitala transformationen?

      • Var mänsklig, bygg en stark och positiv kultur, skapa ett klimat där humor och acceptans är naturligt.
      • Sätt kunden i fokus – etablera IT-tjänster och lösningar utifrån verksamhetens behov.
      • Lär dig att ”se runt hörn” för att kunna upptäcka vad som krävs imorgon men också vad som inte är viktigt.