Intervju med Jessica

Jessica har lång erfarenhet av marknadsföring och försäljning, både på beställarsidan och i utförande position. Hon har över 15 års erfarenhet som ledare och brinner för att se hur medarbetare, processer och verksamheter utvecklas. Att  knyta kontakter, nätverka och hitta synergier är några av hennes motivatorer tillsammans med att ständigt titta framåt och hänga med i den förändring som kommer som en följd av en allt mer digitaliserad omvärld. 

Berätta lite mer om dig själv Jessica

Jag har alltid gillat när det händer saker och har oftast en massa projekt på gång. När jag inte jobbar umgås jag med familj och vänner, gärna genom att träna och röra på mig. Träning har alltid varit min viktigaste ventil och jag laddar batterierna genom att springa en sväng i naturen. 

Vilka områden tycker du är mest spännande att jobba med hos era kunder?

Jag jobbar ju inte utlokaliserat hos våra kunder vilket skiljer mig från övriga i vår organisation. Däremot strävar jag efter att arbeta i nära relation med våra kunder för att förstå vilka utmaningar de står inför. Det bästa är när jag känner att vi verkligen gifter ihop en konsult med en kund och får den perfekta matchen.

Vilka upplever du är kundernas vanligaste utmaningar?

De flesta företag jag träffar måste genomföra en förflyttning och de vet i stora penseldrag åt vilket håll men behöver stöd i att

  1. Säkerställa att de fattar rätt beslut genom förstudie, analys och faktainsamling 
  2. Sätta en strategi baserad på förstudien och det önskade läget.
  3. Genomföra, förankra och förändringsleda förändringen

 Vilken specialistkompetens har du?

Jag är generalist och inte specialist och har arbetat med ledarskap och förändringsledning i kombination med försäljning och marknadsföring i flertalet organisationer. Jag vill dock aldrig sluta att utvecklas och jag strävar ständigt efter att lära. 

Vad tror du blir den viktigaste utmaningen för era kunder på 3 års sikt kopplat till digitalisering och IT?

Utmaningarna kommer att variera över tid men jag tror att framgångsfaktorerna ligger i att rusta organisationen för de snabba förändringar som blir en följd av digitalisering och förändrad konkurrens. Det innebär att du behöver ha en flexibel IT miljö och få med alla medarbetare i organisationen.  En utmaning jag ser redan nu är brist på rätt kompetens så det gäller för ett företag att profilera sig både mot kunder och mot framtida arbetskraft.

 Dina tre bästa tips till en person som ansvarar för den digitala transformationen

Aliera dig med verksamheten och se inte förflyttningen av IT-inköp och beslutsmandat som ett hot utan som en möjlighet till utveckling och dynamik i organisationen.

Säkerställ att vara påläst och ta extern hjälp för att kunna agera snabbt och med extra kraft då det behövs.

Samverka och var transparent mot andra organisationer för att, dels ta del av deras lärdomar, skapa en gemensam lösning mot kund men också för att få extra kundnytta genom att andra företag  med att bygger ex. appar för dina kunder baserat på din egen data.

Läs gärna Jessicas blogg Det är människorna och inte tekniken som gör skilnaden