Management Konsultprofiler Bengt Jidéus

Intervju med Bengt

Bengt har arbetat som verksamhetskonsult/projektledare i över 15 år och har en senior förankring inom området. Innan dess var han verksam inom sälj och marknadssidan i olika företag i branscher med både produkter och tjänster. Han har haft olika roller samt chefsbefattningar med eget personal och budgetansvar. Bengt är väldigt intresserad av verksamhetsutveckling generellt och mer specifikt kring områdena förändringsledning och kvalitetsutveckling.

Berätta lite om dig själv Bengt

Privat så gillar jag att arbeta praktiskt med olika projekt kring hus och hem samt båtliv och utförsåkning. Jag gillar känslan av frihet samt fart, fläkt och puls.

 Vilka områden tycker du är mest intressant att jobba med hos era kunder?

Det som jag tycker är mest intressant kopplat till vårt arbete med kunderna är förändringsledning eller change management – att utifrån strategi, teorier och modeller hjälpa till att praktiskt omsätta önskad förändring i kundens organisation. Få saker ”att hända” i samverkan med ledning och medarbetare. Kopplat till det kvalitetsperspektivet och att alltid sträva efter att utvecklas och ständigt förbättras, både i det lilla och större perspektivet.

 Vad upplever du är kundernas vanligaste utmaning inom dessa områden? 

Att kunden inte fastnar i ”det dagliga arbetet” och i olika typer av ”brandkårs-utryckningar” och måsten. Att man avsätter tid till att även arbeta strategiskt och lär sig att på djupet genomföra önskade förändringar där ledningen har ett stort ansvar. Där kan vi inom byBrick Management stödja verksamheten att steg för steg förändras och utvecklas i önskad riktning och i lagom takt med de kompetenser och erfarenheter vi har med oss och som fungerat för andra.

 Vilken specialistkompetens har du? 

Att uthålligt driva på de viktiga delarna som bidrar till att skapa förändring, både de ”mjuka” delarna kring indivder och de ”hårda” i form av konkreta aktiviteter som skall planeras, genomföras och följas upp.

 Vad tror du blir den viktigaste utmaningen för era kunder på 3 års sikt kopplat till digitalisering och IT?

Att lära sig använda de digitala möjligheter som finns, kopplat till den typ av verksamhet man driver, för att underlätta för kunden och andra intressenter. IT och tekniska möjligheter är till för att stödja och underlätta arbetet, både externt och internt.

Dina tre bästa tips till en person som ansvarar för den digitala transformationen

  • Att verkligen förstå den egna verksamheten och dess utmaningar
  • Sätt dig in i hur olika typer av IT stöd verkligen kan underlätta för kunder och anställda
  • Se IT:s betydelse för affärsverksamheten som ett naturligt stöd