Close
Management Konsultprofiler Anders Åkerström

Intervju med Anders

Anders är en erfaren förändringsledare och att leda i förändring kommer naturligt. Behovet av en verksamhetsförändring är för Anders möjligheten att göra något nytt, på ett nytt sätt och i förlängningen bättre. Han ser möjligheter i förändring och det ger honom positiv energi. Målet är att säkerställa en kontrollerad transformation i arbetet med att skapa de önskade resultaten, med minimal påverkan av den löpande verksamheten. Ledare och medarbetare som påverkas guidas genom förändringen så att de stödjer förändringsarbetet och har en positiv syn på framtiden.

Berätta lite mer om dig själv Anders

Lika entusiastisk som jag är när det gäller att bidra till framgångsrika förändringsprojekt, lika entusiastisk är jag när det gäller löpning. Det har dock blivit en del skadeproblem på vägen, så nu för tiden så spenderar jag ungefär lika mycket tid på skadeförebyggande träning och rehab som på själva löpningen. Nämnas skall kanske att jag inte är den snabbaste löparen, men antagligen en av de envisare.

Vilka områden tycker du är mest intressant att jobba med hos era kunder?

Det finns egentligen många områden som ur ett, vad man kan kalla tekniskt perspektiv, är intressanta men för mig är det nog ändå själva förändringsresan som är det som jag tycker är mest spännande. Ur en kunds perspektiv så kan det till exempel handla om att man vill förbättra eller förtydliga sin tjänsteorientering genom att implementera ett mer strukturerat arbetssätt runt Service Management.

 Vilka upplever du är kundernas vanligaste utmaningar inom dessa områden? 

Jag tror att det emellanåt är lätt att fokusera nästan enbart på projektmålen, då dessa ofta tar mest fokus och energi i ett projekt. Men för att en önskad förändring verkligen skall ge det resultat som man hoppas på, då måste man titta på förändringen i ett större perspektiv.

Vilken specialistkompetens har du?

När det gäller denna fråga så får jag nog vara lite tråkig och säga att jag inte har någon. Jag är bäst på att få ihop en helhet, att förstå beroenden, driva arbete framåt och att våga ta beslut. Det kanske i och för sig är en sorts specialistkompetens, men kanske inte det som man ofta tänker på när frågan ställs.

Vad tror du blir den viktigaste utmaningen för era kunder på 3 års sikt kopplat till digitalisering och IT?

Det blir lite klyschigt att säga att den kanske viktigaste utmaningen ligger i att hantera en allt snabbare förändringstakt, men det är nog ändå det jag tänker på. För väldigt många så handlar det om att kunna fånga möjligheter med vad ny teknik kan bidra med när det gäller att skapa kund- och verksamhetsvärde.  Här är självklart förståelsen för själva tekniken av stor betydelse, samt att det ges utrymme får innovation och nytänkande.

 Vilka är dina tre bästa tips till en person som ansvarar för den digitala transformationen?

IT är en integrerad och naturlig del i verksamheten och finns med i nästan allt som görs.  För mig så innebär det att IT är en del i förändringsresan och att IT finns med i allt och också påverkar allt. Med detta som utgångspunkt så skulle jag ge följande tips;

  • Säkerställ en mycket god förståelse för verksamhetens kort- och långsiktiga mål
  • För en ständig dialog inom den egna verksamheten, men också med IT’s kunder och leverantörer, om behovet av kontinuerliga förändringar.
  • Ha bra koll på verksamhetens alla beståndsdelar, det vill säga den samlade arkitekturen, dess beroenden och behov.