Close
Management Events Seminarium med StyrelseAkademien

fredag
06
MAJ
2022
Digital livesändning
Klockan 08:30 - 09:30

Förändring är ett måste. Digital Transformation är verktyget.

Digital transformation innebär införandet av nyare digital teknik för att transformera tjänster, processer och affärsmodeller genom att omforma kunderbjudanden och ersätta icke-digitala eller manuella arbeten med processer som utgår från modern teknik. Vi bjuder in dig som arbetar i styrelser, ledningsgrupp eller är ägare till ett seminarium kring digital transformation.

Vi ser hur ny teknik skapar nya produkter och tjänster som tillsammans förändrar både den egna organisationens och kundernas beteende och därmed digitaliseringens påverkan på din framtida konkurrenskraft.

Vi har bjudit in 4 experter för att visa exempel och dela kunskap och erfarenheter.

Läs mer och anmäl dig på https://www.styrelseakademien.se/vastsverige/aktiviteter/digitaltransformation/