Close
Management Events Ledarskap i kristider

onsdag
25
MARS
2020
Webinar
Klockan 09:00 - 10:00

Hur säkerställer du långsiktig konkurrenskraft i COVID-19 tider?

Det snabbt uppkomna krisläget kring Coronaviruset innebär oroliga tider och  vi ser framför oss hur samhället kommer att utmanas i grunden de närmsta veckorna.  Vad vi upplever nu är definitivt en sk. "disruptive" situation på global nivå, som kommer att driva fram nya beteenden och sätt att arbeta, samarbeta och kommunicera. Sällan, om inte aldrig, är ledarskap så viktigt som i kristider och ledare måste hantera situationen genom att kombinera tydligt fokus, flexibilitet och trygghet på ett sätt vi sällan upplevt innan.

 I detta webinar presenterar vi

  • Olika sätt att leda organisationer genom kriser och konsekvensen på kort och på lång sikt.
  • Hur krisen tvingar fram nya beteenden
  • Hur organisationen fångar upp dessa nya beteenden, både internt och mot/med kund och systematiserar denna data för att på så sätt ta flera kliv framåt i sin utveckling inom digitalisering och nya affärsmodeller.
  • En metodik för att grunda utveckling och digitalisering i faktisk data kopplat till situationsuppbyggda beteenden.
  • Möjligheten till en hävstångseffekt i digitaliseringen kopplat till vår nya disruptiva situation.

 

Webinariet kommer att spelas in så anmäl dig gärna även om tiden inte passar så skickar vi dig en länk i efterhand.

 Varmt välkommen med din anmälan!