Close
Management Events ITIL 4 - webinar

ITIL 4 är här! – Vad är nytt och hur kombineras ramverket med andra metoder?

I detta webinar kommer vi att belysa de viktigaste nyheterna inom ITIL4 samt beskriva hur man kan använda sig av ITIL4 i kombination med andra modeller, inom den interna organisationen eller i samråd med underleverantörer med varierande arbetssätt.

 

 

onsdag
09
OKTOBER
2019
WEBINAR
Klockan 09:00 - 10:00

ITIL 4 är här - vilka är nyheterna och hur kombineras ramverket med andra metoder?

De flesta som arbetat i gränslandet mellan verksamhet och IT känner sedan tidigare till  ITIL. Alla verksamheter har dock inte alltid uppskattat ITIL och vid vissa tillfällen upplevs det strukturerade arbetssättet som stelbent. Samtidigt har det också vuxit fram nya initiativ som Scrum, Lean, Agile och SAFe och senast även DevOps. Dessa har många gånger ansetts vara mer verksamhetsorienterade metoder för att fånga behov på ett mer flexibelt och snabbare sätt.

Men, efter en mindre uppdatering 2011 av ITIL3 har det nu kommit en helt ny version av ITIL - ITIL4. Den senaste versionen bygger förvisso på de tidigare, men knyter på ett helt nytt sätt an till andra initiativ, ramverk och metoder såsom ISO, CoBit, Agile, Scrum, SAFe, LEAN och DevOps.

I detta webinar kommer vi att belysa de viktigaste nyheterna inom ITIL4 samt beskriva hur man kan använda sig av ITIL4 i kombination med andra modeller, inom den interna organisationen eller i samråd med underleverantörer med varierande arbetssätt.

Du kommer att få insikt i nyttan med ITIL4:s ramverk, grundprinciperna, hur man påbörjar införandet, utbildningarna samt kopplingar med andra metoder och modeller.

 

ANMÄL DIG HÄR  

OBS! Länk för att delta skickas till den mailadress du anger i anmälan dagarna innan vårt webinar.