Close
Management Events Digital@Idag

fredag
02
OKTOBER
2020
Digital@Idag
Klockan 08:00 - 17:00

Välkommen att delta på #TransformationDay - vårt bidrag till en viktig dag i folkbildningens tecken!

Digital@Idag har initierats av Forum för Omställning, (FfO),Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), Landsorganisationen i SverigeLO, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Sveriges Kommuneroch Regioner (SKR) och Statens Servicecenter.Syftet är att stärka Sveriges förutsättningar att bejakastrukturomvandlingen och samtidigt se till att samhället håller ihop.Vi är övertygade om att de stora och långsiktiga utmaningar somSverige står inför bäst hanteras i bred samverkan. Vi tror också att vi behöver öka kunskapen om den teknik som nu formar dagens och framtidens samhälle.

I år deltar byBrick genom två av våra bolag, byBrick Elevate och byBrick Management. Vi gör det i samverkan med vår parnter DigJourney samt startupföretaget Sista 9 där vi tillsammans erbjuder tre olika föreläsningar som alla kopplas till digital transformation. 

 

 

_________________________________________________

Beslutsfattare måste våga göra analys: Data Science som verktyg för Growth Hacking

Datum: 2 oktober

Tid: kl. 10:00 - 10:30 

Teamslänk för att delta - Ingen föranmälan behövs

 

Som beslutsfattare måste man ta hänsyn till en stor mängd information men att låta utföra och ta del av analys kan vara en tröskel att ta sig över. byBrick diskuterar vad datadriven affärsutveckling är, vad den bidrar med, och hur den kan utnyttjas i organisationen - allt för att skapa tillväxt. Data science som verktyg för Growth Hacking, helt enkelt.

Du kommer få en rad tydliga exempel som visar varför man som beslutsfattare aktivt skall använda professionell analyskapacitet och har en ”analys” kan vara utöver en traditionell dashboard. 

_________________________________________________

Så digitaliserade Sista 9 golfen, en historiskt omodern marknad

Datum: 2 oktober

Tid: Kl. 10:45 - 11:30

Teamslänk för att delta - Ingen föranmälan behövs

Hör berättelsen om hur Hannes Rydell från Sista 9 genom appteknik digitaliserat processerna kring en gammal och traditionell sport som golf . Redan i ett tidigt skede lyckades han ta den digitala lösningen till marknaden och med små medel och litet kapital öka utnyttjandegraden per golfbana. Hannes berättar också hur dataanalys lagt grunden till hans strategi för produkt och affärsutveckling.

 

_________________________________________________

Digitaliseringens påverkan på framtida konkurrenskraft

Datum: 2 oktober

TId: kl. 14:00

Teamslänk för att delta - Ingen föranmälan behövs

 

 

Vi ser hur ny teknik skapar nya produkter och tjänster som tillsammans förändrar kundernas beteende. Vi kallar det digital transformation. I den här föreläsningen pratar Daniele Cassani från byBrick Management om hur digitaliseringens påverkan på din framtida konkurrenskraft.

Du kommer få med dig en förståelse för vikten av att följa med i utvecklingen och anpassa både erbjudande och affärsmodell samt konkreta tips på hur din organisation kommer igång med er digitala resa.

 

_________________________________________________

Vill du veta mer?

På https://digitalidag.org/ kan du läsa mer om arrangemanget Digital@Idag i sin helhet och vilka aktörer som medverkar. 

VI gör detta i samverkan med vår partner DigJourney och hela ekosystemet kring dem kan du läsa om på : https://digjourney.com/utbildning/transformationday-digitalidag.

Har du några frågor kring de föreläsningar som byBrick har så kontakta Jessica Laos på jessica.laos@bybrick.se eller Johan Forsberg på DigJourney på johan@digjourney.se

Välkommen!