Close
Management Events byBrick & iCore - Datadriven affärsutveckling

torsdag
27
SEPTEMBER
2018
Göteborg
iCore Solutions
Johan på Gårdas gata 5A
Klockan 08:00 - 09:30

Frukostseminarium - Datadriven affärsutveckling

Varmt välkommen till vårt gemensamma frukostseminarium där vi kommer prata om hur man som företag lyckas rusta sig och hänga med i den digitala transformation som Sverige och världen genomgår. Hur visualiserar du data för värdefull insikt om hur verksamheten presterar och vad krävs för att exekvera din strategi för digital transformation?

Många individer och organisationer upplever utmaningar med att hänga med i den ständigt ökande förändringstakten. Organisationer behöver anpassa sig till att leva i ständig förändring. Digital transformation innebär att skapa en organisation och en teknologi som stödjer behovet av att snabbt kunna anpassa sig efter marknadens nya standard, konkurrenternas framsteg och kundernas krav på nya, mer kundanpassade lösningar. 

Kom vidare i er digitala transformation genom att visualisera och använda er data på ett ännu mer värdeskapande sätt! I det här seminariet visar vi dig hur ni kan använda er data mer effektivt, få värdefull insikt om hur er verksamhet presterar och hur ni bäst skapar och genomför en strategi för ert digitala förändringsarbete. Ni får ta del av: 

  • Digital Twin-konceptet där vi ger exempel på hur stora, globala organisationer, liksom medelstora företag, kan optimera sin verksamhet och skapa stora vinster genom rätt prioritering i IT-verksamheten med fokus på de verkliga affärsmålen. 
  • iCores integrationskoncept där vi visar hur en väl genomtänkt integrationsstrategi och informationsarkitektur är en nödvändig förutsättning för att effektivt förvalta, återanvända och stödja affärsutvecklingen i den digitala organisationen. 

Vi ser fram att få träffa dig! 

Med vänliga hälsningar

byBrick Management & iCore