Close
Management Events Business as future

torsdag
14
MAJ
2020
En interaktiv och digital föreläsning
Klockan 09:00 - 10:30

Från Business as usual till "Business as future".

Välkommen den 14 maj kl. 09:00 - 10:30 då byBrick Management kör en interaktiv och digital föreläsning tillsammans med Joakim Jansson från DigJourney. Vi kommer att prata om hur du genomför digitala åtgärder på väldigt kort sikt nu när krisen är ett faktum, för att sedan successivt fasa över till en mer långsiktig och strategisk digital transformation när läget är mer stabilt. Och hur du förhåller dig till ett nytt, framtida "business as usual". 

Det vi noterat i samhället sista tiden är hur digitaliseringen eskalerat inom en rad verksamheter. Både företag och ideella organisationer har snabbt växlat över från det traditionellt analoga till att istället möta sina kunder och besökare digitalt. För det flesta handlar det om en radikalt ökad sence of urgency och vilja att undersöka hur man kan dra nytta av all den teknik som finns idag. 

Under den här föreläsningen kommer du få förståelse för :

  • Hur du agerar som en bra ledare genom alla faser av kris och förändrat nuläge.
  • Möjligheten att skapa snabb förändring och snabba resultat och samtidigt bygga långsiktigt för framtiden.
  • En metodik för att omvandla de snabba åtgärderna till långsiktig strategi.
  • Att rusta för framtida kriser genom ett ständigt lärande. 
Vilken blir vägen framåt när "as usual" inte länge existerar?

Vinn första steget mot en ny framtid

I samband med vår föreläsning lottar vi ut möjligheten att komma ingång med de förändringar som behövs göras. 

byBrick Management lottar ut en halvdags workshop som syftar till att stötta er med att strukturera den påskyndade digitaliseringen och säkerställa att vi fångar och systematiserar effektiva förändringar. 

 

DigJourney kommer att lotta ut det digitala mognadstest som ofta är startskottet till en digital transformation och ger din organisation en direkt statusbild över er digitala mognad. 

 

DigJourney, som är en partner till byBrick Management, grundades 2016 i och med lanseringen av metodiken Digital Maturity Matrix och boken "Att leda digital transformation". DigJourney´s vision är att demokratisera transformation och på så sätt skapa en positiv och hållbar förändring för miljontals. Bolagets ramverk för digital transformation används av över 1000 verksamheter, och boken har sålt i drygt 10.000 exemplar. DigJourney erbjuder ett ekosystem med digitala verktyg, partners, rådgivning, transformationsprogram, utbildningar och föreläsningar.

 

Och hur kan digitaliseringen rädda din verksamhet idag och bli det nya "as usual" imorgon?

Anmälan

Du anmäler dig lättast via denna länk. 

Eftersom vårt digitala seminarium kommer att köras via Zoom kommer du att få ett separat mail med inloggningsuppgifter dagen innan, den 13 maj. 

Hittar du inte mailet eller har några frågor så kontakta Jessia Laos på jessica.laos@bybrick.se alt. 070-8642113.

Välkommen!