Management Case Sveriges Länsstyrelser

Strategisk inriktning IT 2016-2018

Utmaning

Sveriges Länsstyrelser såg behovet av att förflytta  IT verksamheten från att agera som en ”funktionell stapelvara” till att fokusera på att stötta verksamheten med ökad förståelse för sitt bidrag till affären. Målet var att:

  • IT behövde generera mer verksamhetsnytta inom Länsstyrelserna.
  • IT behövde bidra till bättre effektivitet och bättre kvalitet i utförandet av Länsstyrelsernas uppdrag.

Uppdraget

byBricks uppdrag var att understödja att Länsstyrelserna på sikt ska nå den nivå de satt upp som mål gällande sin IT-verksamhet. Projektet ska underlätta för länsstyrelserna att arbeta och samarbeta effektivt med verksamhetsutveckling och IT-verksamhet för att närma sig målet att bli en bättre stödfunktion till Länsstyrelsernas uppdrag.

Lösning

Identifikation av ett antal utvecklingsområden för länsstyrelsernas verksamhet och roadmap för genomförande under en ​treårs period. Tydliga former för gemensamt målbildsarbete.

Förslag till effektiva samarbetsformer (metodik, roller och forum) avseende verksamhetsutveckling med stöd av IT.

Grundläggande plan för införande av nya effektiva arbetsformer samt målbildsarbete.

Förtecknade insatser inom IT och länsstyrelsernas verksamhet som behöver genomföras för att nå nyläget, Insatser ska ha tydlig motivering. Krav avseende resurser och förmågor för genomförande ska identifieras.

Ett förtydligande gällande vilka för IT externa strukturer som behöver vara på plats för att en mer verksamhetsutvecklande roll skall kunna antas.

Resultat

Projektet gav en ökad kunskap och insikt om hur IT och verksamhet kan samspela för att generera värde och ett bättre samarbete inom verksamhetsutveckling formulerat i en strategisk inriktning - "Strategi 2019".

Utöver målformulering och strategi skapade byBrick Management också en förbättrad förmåga att bedriva förändringsarbete genom en gemensam syn och prioritering gällande verksamhetsförbättring med bäring på IT.

byBrick Management jobbade också fram de styr- och beslutsstrukturer som behöver finnas på plats för att IT ska få en mer verksamhetsutvecklande roll.