Management Case Arla Foods

Arla Foods - verksamhetsfokuserad EA

Utmaning

Vårt mål var att effektivisera verksamheten och öka flexibiliteten genom att ta bort IT-komplexitet och kostnad. Detta var nödvändigt eftersom vi hade en historia av tillväxt genom förvärv och vi hade ärvt mycket olikt och äldre IT, typifierat av att 70% av våra applikationer endast användes i en affärsenhet.

 

Uppdrag

 Vi började jämföra verksamheten mot en målarkitektur, och bedömde affärsenheterna mot ett standardiseringsindex.

Vi använde sedan målarkitekturen som ett kommunikationsverktyg för anpassning och prioritering av investeringar och verksamhet mellan verksamheten och IT.

Slutligen arbetade vi med varje verksamhetsgrupp och deras seniora ledare för att skapa skräddarsydda omvandlingsplaner som kommer att öka standardiseringen och ta bort kostnader.

 

Resultat

Vi kan nu spåra ROI ($) av projekt som driver teknologisk förenkling i verksamheten genom standardisering, samtidigt som vi tar bort operativ risk genom att ta bort äldre teknik.

"Vi har nu en bra bild av vårt EA-landskap och hur vi ska standardisera och konsolidera IT för att ta bort kostnader och fokusera mer på affärsutveckling"

Søren Bækgård Hansen,

Director, Enterprise Architecture & IT Strategy