Management Case Länsstyrelsernas IT

Länsstyrelsernas IT

Utmaningen

Länsstyrelsernas IT behövde gå från att vara en teknikleverantör till att bli en tjänsteleverantör innebärande att ett gediget ramverk behövde tas fram kring roller, tjänstestrategi, tjänsteportfölj och kostnadsmodell. Därutöver behövde tjänsteleveransen få ökat fokus i såväl ledningsgrupp som organisation.

 

Uppdrag

ByBrick fick i uppdrag att ta fram en modell och struktur för att stärka tjänste- och kundorientering genom ökad tydlighet och transparens i IT-tjänsterna samt att öka kundanpassningen och därmed kundnöjdheten med målet att leverera IT som tjänst och gå från att vara en teknikleverantör till tjänsteleverantör. Det innebär att organisationen måste rustas för stärkt förmåga att leverera IT som en tjänst och agera som en enhet och inte i silos.

 

Lösning

byBrick Management tog fram en rad förslag för förbättrad modell och struktur för en tjänstebaserad leveransmodell. Detta förslag innehöll:

  • Renodlade roller inklusive samarbetsformer gällande ansvar för krav, produktion och leverans med tydliggörande av begreppen krav, produktion och leverans samt klargörande av ansvar och arbetsformer inklusive mandat.
  • Logik och struktur för tjänster mappade mot Förvaltningsobjekt
  • En långsiktig tjänste- och portföljstrategi med beskrivna tjänster/objekt för IT:s tjänsteleverans.
  • En enhetlig tjänstebaserad kostnadsmodell
  • Metod för att kostnadssatta tjänster utifrån tjänstebaserad kostnadsmodell
  • Formerna för förvaltning av framtaget resultat (efter linjeläggning)

Resultat

En kvalitetsoptimerad leverans av IT  och en tydlighet i leverans med öka kund och leveransfokus för att eliminera tidstjuvar i form av otydlighet, ad-hoc beteende, ansvarsgap. Vi säkerställde metoder för kontroll och styrning genom ”end-to-end” leverans/produktion (IT-tjänst) samt ett reducerat ”siloperspektiv” i både organisation och beteende. Detta gjorde att vi ökade medarbetares samhörighet och gav dem en tydligare bild av det individuella bidraget i IT-avdelningens leverans till kund vilket stärkte det tvärorganisatoriska sammanhanget.