Management Case Jaguar Land Rover – Fokus på förändringsresan

Jaguar Land Rover – Fokus på förändringsresan

Utmaning

Jaguar Land Rover ville kontinuerligt engagera sig i verksamheten och visa framsteg mot en målarkitektur och behövde ett verktyg för att ta fram rätt styrmedel. För att bevisa att det inte bara är miljövänligt utan också kostnadseffektivt att välja el istället för diesel, behöver man kunna titta på produkternas totala ägandekostnad - Total Cost of Ownership (TCO). Med en lägre driftskostnad kan man bevisa att det inte tar särskilt lång tid innan en investering i elektriska produkter har betalat sig själv.

 

Uppdrag

Ett robust och kontrollerat Enterprice Architecture är avgörande om skalningen av tillväxt ska levereras inom Jaguar Landrover eftersom vi syftar till att dubbla bilproduktionen, vilket innebär omfattande systemuppgradering och ersättning inklusive ERP-system i en 24 x 7 arbetsmiljö. Genom byBrick Management s uppdrag att implementera SPOT (Single Point of Truth) -lösningen kan Jaguar Land Rover titta på var vi de idag och hur IT bidrar till verksamheten, det gör det också möjligt för oss att få bättre kontroll och bättre inblick i förändringens inverkan.

Lösning

byBrick Managements mallar och erfarenheter tillsammans med CIO 10-topp 10 frågor skapade en färdplan med prioriteringar för IT mot dessa specifika behov i verksamheten.

Jaguar Land Rover har nu en integrerad lösning (Projektledning via PPM, dataflöden från Aris & Business Process Models) som levereras via en Bybrick-tjänst

Resultat

Jaguar Land Rover kan nu bevisa sin EA och IT's förändringsresa med verksamheten, och förse CIO med en korrekt bild av IT-leveransen som kan delas med bolagets ledningsgrupp och VD.  Verktyget SPOT har gjort det möjligt för oss att få mer inblick  i våra outsourcingavtal för IT. Vi får information i realtid och viktiga KPI:er som stödjer ett bättre informerat beslutsfattande.

"Vi måste kunna visa verksamheten att vi har kontroll och att vi är på en förändringsresa med IT. Jag har nu ett konsekvent sätt (SPOT) att fortlöpande uppdaterad vår VD med vad status är inom IT varje vecka "

Jeremy Vincent, CIO