Management Case Halmstad Kommun

Halmstad Kommun - Kartläggning för att automatisera processer

Utmaning

Inom Halmstad Kommun gjordes mycket av det administrativa arbetet manuellt utan tydliga processer och effektiva systemstöd. Det var tidskrävande och risken felaktigheter var stor kopplat till den mänskliga faktorn. Kommunen ville genomlysa ett antal processer och utreda möjligheten att digitalisera och automatisera dessa för att frigöra resurser till med värdeskapande arbete.

 

Uppdrag

Halmstad Kommun anlitade byBrick Management för att genomlysa ett antal processer och utreda möjligheten att digitalisera och automatisera dessa för att frigöra resurser till med värdeskapande arbete. Vi engagerade byBrick att tillsammans med verksamheten, kartlägga och analysera våra arbetssätt och verktygsstödet inom dessa områden. 

Lösning

Lösningen blev en tydlig bild av nuläget, förslag till lämpliga åtgärder samt en rimlig tidsplan för att genomföra förbättringarna.

 

Resultat

Resultatet av arbetet utgjordes av ett beslutsunderlag för effektivisering av verksamheten inom de processer vi genomlyst och därigenom nå tydliga förbättringar inom effektivitet och ökad kvalitet för verksamheten.