Management Case DSB - Kontroll och struktur på applikationerna

DSB - Kontroll och struktur på applikationerna

Utmaning

Vi ville förstå hur vår applikationsportfölj matchar företagets behov och hur bra de passar in i vårt IT-landskap. Vi ville flytta data till en hållbar lösning med fokus på styrning, affärsanalys och systemutvärdering.

 

Uppdrag 

byBrick Management fick uppdraget att införa en lösning för validering av vår styrning och hantering av applikationslandskap, särskilt för att skörda slutsatserna från applikationsprojektet och stödja den årliga undersökningen av hur väl våra applikationer möte verksamhetens behov och passar den tekniska målarkitekturen.

 

Resultat och kundfördelar

Nu kan DSB enkelt se och hitta beroenden från verksamhetsbehov via appar till teknik. De kan arbeta med viktiga intressenter inom och till DSB för att bättre förstå hur de ska prioritera och driva utvecklingen av sin applikationsportfölj för att stödja våra affärsmöjligheter och fokusera på livscykler och planering av utfasning / modernisering.

"De årliga undersökningarna och TIME-matrisen är ett bra sätt att förstå vårt applikationslandskap från både affärs- och teknikpassform."

Kim Søgaard, Lead EA

Innan paneldiskussionen visade JiV sin Augmented Reality-applikation för att visualisera hur olika yrken, till exempel läkare och lärare, förändras när ny teknik blir tillgänglig.

”Tack vare att vi inte bara pratade utan faktiskt visade upp hur det kan komma att se ut fick vi en väldigt fin respons hos våra seminariebesökare under Almedalen och många aha-upplevelser. Vi ser fram emot att använda samma upplägg i vår kommunikation med 60 000 ungdomar kommande år”, säger Björn Nordén.